Konstruktörer-banner-grå-4

Sverige har en fantastisk historia inom segelsporten med många välkända konstruktörer. Redan så tidigt som från slutet av 1800-talet kan vi se hur de svenska konstruktörerna tog fram vackra jakter som vi än idag seglar och njuter av. Att äga en jakt av en svensk konstruktör är ett privilegium och det kan även kännas som en skyldighet att vårda detta kulturarv.

Här presenterar vi några av de konstruktörer som har varit framstående när det gäller att få fram vackra klassiska jakter. Vi länkar till SYS-båtar för varje konstruktör och länk finns också till SYS-artikel om konstruktören i Segeljakten. Sorteras på kolumnen längst till höger kommer de senast inlagda först. Allteftersom skrivs fler artiklar om konstruktörer och tabellen fylls på.

Vill du skriva en artikel så skicka ett mail till segeljakten@sailyachtsociety.se och ange vilken konstruktör du vill skriva om så återkommer vi till dig. T ex skulle det passa mycket bra med en artikel om Albert Andersson.

Konstruktör Sammanfattning SYS båtar Inlagd
Gustaf Estlander 1876-1930

Estlander blev båtkonstruktör på heltid 1914, efter det att han redan ritat ett sextiotal segelbåtar. Han fick sitt internationella genombrott 1918 med 22 m² skärgårdskryssaren Colibri II, som med konstruktören vid rodret, vid en stormsegling på Kanholmsfjärden utklassade den svenska eliten under Sandhamnsveckan.

Estlanders mest berömda och därtill största konstruktion var den för hans egen räkning år 1919 byggda 150 m² skärgårdskryssaren Singoalla, Östersjöns och även en av världens snabbaste jakter i sin storlek. I alla nordiska regattor tog den alla pris som fanns att få. Den utsökta segelbåten förintades hösten 1922 i en varvsbrand i Tyskland.

Estlander flyttade till Sverige 1920 och blev svensk medborgare 1927. Han blev tillfrågad om att rita Mälar 22:an, en entypsbåt, som började byggas 1930, samma år som Estlander dog. Estlander deltog framgångsrikt med egna båtar i närmare 1500 kappseglingar i Europa och placerade sig på fjärde plats i 8mR klassen vid de olympiska seglingarna 1912 i Nynäshamn.

Cirka 300 konstruktionsritningar av Estlanders båtar finns bevarade i Sjöhistoriska museet i Stockholm. Estlanders nyskapande båtkonstruktioner kom att påverka en yngre konstruktörsgeneration med bland andra Tore Holm och Knud H Reimers, vilken senare tog över hans konstruktionsfirma.

Klicka HÄR för Magnus Swahns artikel om Gustaf Estlander som infördes i SYS tidning Segeljakten 2021 nr 3.

Ariadne
Universal rule

Glitter
B22

La Morena
SK95

Rosita
M22

Roulette 
A22

Trumph
SK75

12/17/2021
Arvid Laurin
1901-1998
ArvidLaurin-bild-miniatyr
Som konstruktör av segeljakter kom Arvid Laurin att bli en av våra mest uppskattade och framstående. Som seglare var han mycket framgångsrik med bl.a. en olympisk silvermedalj i Starbåt vid OS 1936. Han var teoretiskt begåvad och tillika en ypperlig rorsman!

Klicka HÄR för Pelle Loténs artikel om Arvid Laurin införd i SYS Matrikel 2017.

I SYS finns en mängd båtar konstruerade av Laurin. Här är dessa uppdelade på olika typer.

Laurinkryssare: ad Libitum . Can Can, Staika IV

Laurinkostrar: Ballena, Clytie, Desiree, Diana, Fröja, Gladan, Kunigunda, Linnea, Meritaten, Kaika, Spica, Vindleka, Wonitopa

Int 5m: Anitra IV, Arvids Egna

Beguine Havskryssare
Noa Noa H6
Gullmar VII Laurinketch
Skum Nationell 4:a
Wonitopa Ö8

12/20/2021
Jarl Lindblom

Jarl_Lindblom-miniatyr

Jarl Lindblom är inte så känd i Sverige som i sitt hemland Finland och i den anglosaxiska världen. Han konstruerade och byggde segel- och motorbåtar, örlogs- och segelfartyg från 30- t.o.m. 60-talet. Han kappseglade också flitigt i den internationella 5m-klassen och skapade ett flertal vinnande konstruktioner.

Klicka HÄR för Lasse Pippings artikel om Jarl Lindblom införd i Matrikeln 2018.

Regina Havskryssare

Sabina Havskryssare

Skua
Kustkryssare

12/18/2021
Bröderna Ohlson
Einar Ohlson
1918-2004
Carl-Erik Ohlson
1920 – 2015
Broderna-Ohlson-miniatyr
Einar Ohlson är en svensk båtkonstruktör som arbetade ihop med sin bror Carl-Erik Ohlson på Orust. De var ett välkänt par inom fritidsbåtskonstruktion och byggande i mitten av 1900-talet. Mest kända är de för konstruktion av 5.5:or där deras konstruktion Rush vann guldmedalj seglad av Lars Thörn i Olympiaden 1956 i Melbourne. Inom SYS finns flera båtar som är konstruerade/ritade av dem.

Klicka HÄR för Ulf Aronssons artikel om bröderna Ohlson som infördes i SYS tidning Segeljakten 2016.

Einar Ohlsons dotter Christina Stenberg har tillsammans med vänner skapat en webbplats för bröderna Ohlson, klicka här.

Brisen
NC-kryssare

Freja
K6

Josephine
Havskryssare

Peel
K22

Seahawk
Kryssare

Stina
Int 5.5m

12/20/2021