Om SYS

Sail Yacht Society (SYS) bildades 1990 med syfte att bevara de äldre segeljakter som finns i landet.

Klubben skall tillvarata båtarnas och medlemmarnas intressen, bidra till att lösa gemensamma problem, ordna träffar, kappsegling och eskadrar. Med ett ökande intresse för våra båtar kommer också deras värde att öka. Därmed ökar förhopp­ningsvis också intresset av att renovera en båt i dåligt skick och bevara den för framtiden.

Idag har klubben över 200 båtar inregistrerade. Det är huvudsakligen havs- och kustkryssare, R-jakter, skärgårdskryssare men även lite mer udda typer som fenkölsracer, catboat, kostrar och klipprar. Den senaste tiden har också mindre båtar som Drake, Andunge, Stare och Stjärnbåtar kommit med i föreningen. Men vi hoppas givetvis att bli fler, så att vi bättre kan värna om jakterna.

SYS har de senaste åren ökat sitt engagemang inom kappsegling, vilket uppskattas av många.

Välkommen till SYS!