Välkommen att ansöka om medlemskap i Sail Yacht Society (SYS)

SYS välkomnar alla som uppvisar ett intresse för klassiska segeljakter.

Som medlem i SYS får du

  • årligen 3 nummer av tidningen Segeljakten som postas till din brevlåda.
  • årligen SYS matrikel/årsbok som ger en presentation av årets händelser och omfattar en beskrivning av alla medlemsbåtar med bilder och text, en sida per båt. Årsboken delas ut i mars i samband med båtmässan. Hämtas årsboken personligen erhålls 2 ex då föreningen slipper den höga portoavgiften.
  • inbjudan till SYS-evenemang som studiebesök, föredrag, kappseglingar, eskadrar mm
Medlemsavgift är 400 kr per år. Anmäl dig här

 

Flertalet av våra medlemmar äger en klassisk segeljakt och för att registrera båten krävs

  • byggd i klassiskt material (nitat stål eller massivt trä på spant)
  • byggd före 1970
  • alla invalda jakter får en SYS-vimpel
  • styrelsen kan ge dispens.

Registerhållningsavgift är 150 per år vilket inkluderar

  • presentation av båt på föreningens webbsida
  • presentation av båt i matrikel/årsbok
  • fria annonser på vår webbplats och i tidningen Segeljakten
Registrera din jakt här

 
Det går också bra att skicka ett meddelande till Styrelsen i SYS om du vill komma i kontakt med oss.