Vikingarundan 2018

Vikingarundan seglades 16 juni

Nedan visas ett antal bilder. Mer kommer och i större format.