Förtjänstfulla Insatser

Syftet med priset är att rikta uppmärksamheten på någon som utfört förtjänstfulla insatser för SYS.


Tidigare vinnare är:

2017 Olle Appelberg
2018 Gunnar Schrewelius
2019 Thomas Larsson
2020 Louise och Michael Berglund
2021 Tor Malm
2022 Tor Hedvall och Lars Nordlund


Olaf Stevens har designat det vackra blå fatet och Niclas Skärlund har tillverkat foten.