Facebook

Sail Yacht Society finns nu med en egen grupp på Facebook
Det har funnits förfrågningar om SYS egen webbsida kan utökas, och eftersom Facebook täcker in mycket av efterfrågade funktioner har vi valt att lägga upp en grupp för Sail Yacht Society där. Vår tanke med denna grupp är att alla medlemmar i SYS kan ladda upp meddelanden och berätta om seglingar, bifoga bilder, diskutera intressanta ämnen mm.

Gör så här:

  1. Gå till Sailyachtsociety. Om du inte är medlem så skapar du ett medlemskap.
  2. Gå med i gruppen.

Denna grupp är inledningsvis öppen för alla som är intresserade av veteranbåtar i allmänhet och SYS-jakter i synnerhet. Vi testar och ser vad som kommer ut av detta, och justerar sedan efter de behov som uppstår.