SYS Renoveringspris

Renoveringspriset delas ut för att uppmärksamma de värdefulla insatser som SYS-medlemmar utför för att bevara våra vackra båtar.

Priset utgörs av ett vandringspris donerat av Olaf Stevens. Det utdelas normalt vartannat år men om styrelsen inte anser att det finns en lämplig kandidat uppskjuts valet ett år.

Riktlinjer för priset: Sail Yacht Societys renoveringspris tilldelas en SYS-medlem som genomfört en omfattande renovering av en klassisk segelyacht till i huvudsak originalskick. Den renoverade segelyachten ska ha varit inregistrerad i SYS under merparten av tiden som arbetet utförts samt sjösatt den senaste sommaren.

Nomineringar: Första året som priset delas ut utser styrelsen kandidater som SYS-medlemmar får rösta på. Efterföljande år kommer sällskapets medlemmar inbjudas att ge förslag till styrelsen som sedan nominerar lämpliga kandidater.


Vinnare 2023: A22 Brittsol II


Nominerade 2023

Klicka på bilden för att se detaljer om båten.