Charlotta — Nominerad till SYS Renoveringspris 2023

Motivation:

Michael och Louise Berglund tog över Charlotta 2016 och påbörjade en mindre renovering, som visade sig bli omfattande. De har bytt sex bottenstockar tillsammans med dåliga järnspant och ersatt dåliga ekspant med laminerade i ask. De har dessutom bytt hjärtstock och hjärtstockshylsa samt fem bord. Hela skrovet är renskrapat, oljat och målat utvändigt.

Charlotta sjönk 2018, vilket gjorde att fortsatt renovering behövdes. De har bytt däck, renskrapat hela båten invändigt, dukat om taket, bytt akterspegel och akterstäv, bytt ett antal kölbultar, installerat inombordsmotor, byggt ny sittbrunn, monterat nya fotlister med mera.

De har gjort allting själva, utöver lite hjälp med inpassningar av Henrik Widstrand, och lagt ner över 1500 timmar på renoveringen. Charlotta kunde sjösättas 2023.Charlotta


Nybadad Charlotta 300

Vi övertog Charlotta våren 2016 då vi såg att hon bortskänktes. Vi hade ägt henne 1995-2001 då vi sålde henne i samband med att vi köpte Kyrena. Hon har legat i sjön i två vintrar och därefter stått på land i sex år, så en hel del renovering behövdes.

Inför sjösättningen 2018 så byttes sex bottenstockar tillsammans med dåliga järnspant. Dåliga ekspant byttes mot laminerade dito i ask. Ny hjärtstock och hjärtstockshylsa har det blivit, fem bord är bytta och hela skrovet är renskrapat, oljat och målat utvändigt. Vid sjösättningen fick hon hänga i stropparna några dagar varefter hon lades nära stranden med pump om hon skulle sjunka. Vilket hon gjorde dag två.

2019-2021 har vi bytt däck, renskrapat hela båten invändigt, dukat om taket, bytt akterspegel och akterstäv, bytt ett antal kölbultar, installerat inombordsmotor, byggt ny sittbrunn och lite mer. 2020 låg hon i vattnet hela fem dagar, men hon kom tyvärr aldrig i sjön 2021. Visionen är att hon äntligen ska få hissa segel 2023, bara några år senare än ursprungligen tänkt…. Det tar tid att renovera en båt.

Charlotta byggdes i Gamleby 1960 på ritningar från 1944 på beställning av Erik Wennström i Uppsala. Han ägde henne till 1969. Hon hette då Charlotta, vilket står på ett brev som Tore Holm har skrivit 1965 till Erik Wennerström inför att hon skulle mätas in för RORC.

Hon är byggd av furu på ek- och järnspant med överbyggnad i mahogny och dukat rufftak. Lådmast av spruce. Kölen är av järn och hon har fyra kojplatser.

År 1995 var vi ägare nr 6, och nu är vi ägare nr 9.

Charlotta_600

Båtdata

Ägare Michael & Louise Berglund
Anrop 070-5939889
Båttyp Kustkryssare
Byggnadsår 1960
Konstruktör Tore Holm
Varv Holm Yachvarv
Ort Gamleby
Löa 8,90 m
Lwl m
Bredd 2,16 m
Djupgående 1,30 m
Deplacement ton
Material i skrov Furu
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 30 kvm
Tecken i seglet KR, S912
Motor Beta Marine 14
Sommarhamn Näsbyvikens BS
Vinterplats Näsbyvikens BS