Charlotta

Nybadad Charlotta 300

Vi övertog Charlotta våren 2016 då vi såg att hon bortskänktes. Vi hade ägt henne 1995-2001 då vi sålde henne i samband med att vi köpte Kyrena. Hon har legat i sjön i två vintrar och därefter stått på land i sex år, så en hel del renovering behövdes.

Inför sjösättningen 2018 så byttes sex bottenstockar tillsammans med dåliga järnspant. Dåliga ekspant bvttes mot laminerade dito i ask. Ny hjärtstock och hjärtstockshylsa har det blivit, fem bord är bytta och hela skrovet är renskrapat, oljat och målat utvändigt. Vid sjösättningen fick hon hänga i stropparna några dagar varefter hon lades nära stranden med pump om hon skulle sjunka. Vilket hon gjorde dag två.
Dessbättre är Charlotta mest att likna vid ett skal och de skott som vi enbart övervägt att byta står nu inför ett definitivt byte. Ambitionen var att kunna segla henne 2019, men som många renoveringar går de inte riktigt i önskad takt. Just nu pågår byte av akterstäv och däck samt renovering av sittbrunn. Vi hoppas kunna ta ut henne på en tur 2020.

Charlotta byggdes i Gamleby 1960 på ritningar från 1944 på beställning av Erik Wennström i Uppsala. Han ägde henne till 1969. Hon hette då Charlotta, vilket står på brev som Tore Holm har skrivit 1965 till Erik Wennerström inför att hon ska mätas in för RORC.

Hon är byggd av furu på ek- och järnspant med överbyggnad i mahogny. Däck och rufftak i Oregon pine. Rufftaket är dukat numera. Lådmast av spruce. Kölen är av järn och hon har fyra kojplatser.
Vi var ägare nr 6 1995, och nu är vi ägare nr 9. Ägarlängden finns.

Charlotta_600

Båtdata

Ägare Michael & Louise Berglund
Anrop 070-5939889
Båttyp Kustkryssare
Byggnadsår 1960
Konstruktör Tore Holm
Varv Holm Yachvarv
Ort Gamleby
Löa 8,90 m
Lwl m
Bredd 2,16 m
Djupgående 1,30 m
Deplacement ton
Material i skrov Furu
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 30 kvm
Tecken i seglet KR, S912
Motor
Sommarhamn Näsbyvikens BS
Vinterplats Näsbyvikens BS