Kappsegling inom SYS

SYS har genom åren lagt tid och kraft på trevliga sammankomster med kappsegling på en kamratlig nivå. Vi har också skapat en serie över sommaren där man samlar på poäng för att få en resultatlista till höstens avslutningsmöte då pristagarna presenteras och får fina pokaler. En trevlig kväll med något gott att äta och dricka samt ett passande föredrag.

Till sommaren 2023 provar vi med ett nytt enkelt upplägg. Totalt ingår 9 seglingar. I varje segling får 1:an 8 poäng, 2:an 5, 3:an 4, 4:an 3 och 5:an 2. Positionen (1a, 2a osv) gäller bara den inbördes ordningen av de SYS-båtar som deltar i respektive tävling och övriga båtars resultat påverkar inte poängen. Man räknar sina 3 bästa resultat över sommarens seglingar.
 

Ingående seglingar och gröna är genomförda.


Slutresultat 12 september