Kappsegling och CYCS – Classic Yacht Cup Sweden

SYS har genom åren lagt tid och kraft på kappsegling och framförallt genom deltagande i olika veteranbåtsfestivaler. De senaste åren har SYS arrangerat en vårträff i Wasahamnen kombinerat med en kappsegling Peter Norlin Memorial. Efter succén 2019 fortsätter vi att arrangera en kappsegling till Olle Appelbergs minne, Olles kanna. I år går den från Blombergs varv på Ramsö söder om Vaxholm.

Säsongen 2016 tog SYS initiativet till Sandhamnsregattan Classic  och lade fram ett förslag till KSSS. Ett sammarbete inleddes och ett storartat resultat uppnåddes med över 30 klassiska jakter som deltog i Sandhamnsregattan Classic.

Namnet på cupen är Classic Yacht Cup Sweden (CYCS), en cup för klassiska jakter som de definieras av SYS, i princip byggda i massivt trä eller nitat stål före 1970 eller ny/ombyggda enligt originalritningar. Cupen är en poängtävling med syfte att inspirera klassiska båtar till kappsegling och den seglas inom ramen för andra existerande regattor.
Den inbjudande klubben är ansvarig för planering och genomförande av regattorna. CYCS bidrar med priser för sina deltagare samt ett totalpris för säsongen.

 

Classic Yacht Cup Sweden- CYCS

OBS Pga covid-19 är CYCS inställt 2020!

I CYCS används endast SRS som respitsystem.

För vissa seglingar är annat respitsystem motiverat t ex i Hundraårsregattan där flera deltagare endast är med på en kappsegling per år och inte har ett SRS-tal. I dessa fall räknas det ut ett resultat baserat på SRS-talen vilket används för poängberäkningen till CYCS. Detta gäller också för delseglingen Olles Kanna som arrangeras med SSKF/våreskader, där också flera Skärgårdskryssare saknar SRS-tal.

Poängberäkning
Deltagande i kappsegling ger två poäng, maximalt 10 poäng.

Vinnaren i en kappsegling får en placeringspoäng som är antalet startande båtar. Efterföljande placeringar i fallande skala.

De tre bästa placeringspoängen räknas.

Fullständiga regler finns beskrivna här.
Regler