Panerai Classic Cannes 2015

Några från SYS var med i besättningen på Marjatta, en havskryssare ritad av Jarl Lindblom och byggd i Åbo 1941 och vi seglade Panerai Classic Challenge september 2015.