SYS vandringspriser 2023

Vilka tycker du har gjort sig förtjänta av vandringsprisen för Förtjänstfulla insatser och Årets Klassikerseglare?

Nomineringsrundan är avslutad och nu ordnas en omröstning, öppen för alla SYS-medlemmar — en röst per kategori och medlem!

Röstningsformulär finns här, vinnarna tillkännages på Årsmötet i mars.

Lämna dina röster här — senast 17:e januari!

  Nominerade

  Förtjänstfulla insatser


  Ola Carlson med Ö8:an Hera
  för hans och medägarnas flit med sin Herlinbåt från 1928. Ola har skickat en story om deras segling till Norrland, tänkt för årsboken, och kan då öka bekantskapen med denna Västkustbåt.
  Curt

  Olaf Stevens med NC-kryssaren Brisen
  Olaf är en sann ambassadör för klassiska segelbåtar. Han missar aldrig chansen att prata med såväl ägare till klassiska segelbåtar som andra intresserade om vikten av att bevara kulturarvet och om hur trevligt klassiska seglare har det. Men han har också idéer om hur man kan öka intresset ytterligare.
   Han missar heller aldrig ett tillfälle under somrarna att själv delta i SYS olika aktiviteter. Genom att genuint bry sig om och intressera sig för andra medlemmar bidrar han till att öka sammanhållningen och få oss att känna gemenskap.
   När det finns behov av att köpa tjänster eller saker, gynnar han de företag och verksamheter som på olika sätt sponsrar SYS eller engagerar sig i klassiska båtar på annat sätt. Efter att själv ha arbetat med hantverkare inom andra områden har han fått förmågan att uppskatta det hantverk som ibland krävs för att hålla våra gamla båtar vid god vigör.
   Olaf satsar själv så mycket han förmår på att själv ha en representativ båt som dessutom kan prestera på kappseglingsbanorna.
   Han har skänkt priser till SYS och till SYS olika arrangemang. Både priset för Förtjänstfulla insatser och SYS renoveringspris ligger Olaf bakom.
   Allt detta tillsammans gör att Olaf skulle vara en välförtjänt pristagare till Förtjänstfulla insatser.
  Johnny

  Per Henricsson med Havskryssaren Carela
  Per har varit med i SYS i många år och har verkligen gjort många viktiga insatser för SYS. Per kom med i styrelsen under SYS första tid. Redan då hjälpte Per till med matrikeln och satte upp de första databaserna. På den tiden seglade Per SK75 EOL.
   Därefter blev det ett uppehåll med styrelsen under småbarnsåren och när tiden senare medgav kom Per åter med i styrelsen och även i redaktionen för vår tidning Segeljakten. När jag själv kom med i styrelsen så genomförde Per, jag och Gunnar Schrewelius ett stort arbete då vi bytte webbplattform, la över tidningen på ny layout samt skapade en ny lösning för matrikeln som vi döpte om till Årsbok. Per tog här på sig ett stort arbete och vi två delade upp arbetet med Årsboken. Per har sedan dess ansvarat för vårt jaktregister som ligger som grund för vår webb och årsbokens sidor med presentation av alla båtar.
   Under den här tiden har Per också tagit aktiv del i kappseglingen inom SYS. Tillsammans med mig har han organiserat och genomfört kappseglingen Peter Norlin Memorial i över 10 år. Kappseglingen genomförs i samband med Veteranbåtsfestivalen i Wasahamanen i skiftet maj/juni. Per har också själv deltagit i många kappseglingar med sin havskryssare Carela och har b.la. vunnit Gotland Runt Classic.
  Ulf Aronsson

  Christina Stenberg för projekt TOP
  Som dotter till berömde konstruktören Einar Ohlson har hon fått filmat flera gamla flinka båtbyggare, intervjuat ett antal storseglare, TOP är både berömligt och ett bra dokument över fina flydda tider. Christina har dessutom deltagit på föredrag och möten för klassiker och på så sätt bidragit till att öka intresset för våra båtar.
  Curt

  Bo Eriksson med Ester
  Bo Eriksson har förutom att bärga och renovera Ester spridit kunskap om Gunnar Mellgrens konstruktion och lösningar genom uppvisande av Ester på regattor i Medelhavet, föreläsningar samt en bok om Ester. Genom detta har kunskap om banbrytande svensk radikal kappseglingskultur och kunnande nått ut till en stor (internationell) publik.
  Fredrik Eriksson med S/Y Eol

  Martin Prieto-Beaulieu med Edda
  Martin har under flera år intresserat sig för våra segeljakter och på ett förtjänstfullt sätt breddat kunskapen bland allmänheten om både vår hobby och om det kulturella värdet i att ta hand om våra klassiker.
   Martin skriver i olika tidskrifter och på Internet om både segelbåtar och motorbåtar på ett ibland lite provocerande och ovanligt sätt vilket har engagerat många som annars inte skulle bry sig så mycket om Sveriges stolta träbåtsflotta.
   Martin har också under året gett sig i kast med att återställa en av Sveriges äldsta segelbåtar, Edda som nu seglar igen efter många år på land.
   Här en länk till några av Martins inlägg på Internet!
  Tor Hedvall


  Årets Klassikerseglare


  Chri och Göran Rammer med Laurinkostern Gladan.
  Chri och Göran har i många år seglat och underhållit den vackra och välhållna Laurinkostern Gladan. De tar sig fram i skärgården med hund men utan motor och ofta tillsammans med barnbarnen, och bidrar på så vis till återväxten inom klassikervärlden. De har ofta varit med på SYS Eskadrar och har dessutom bjudit in SYS-medlemmar till sitt underbara sommarställe på Vindö, dels i samband med en Eskader, men också under Höstpokalen i slutet av augusti.
  Lasse

  Chri och Göran för sitt frekventa deltagande i SYS aktiviteter, för att de håller båten i skick och för traditionen vidare med barnbarn ombord.
  Curt


  Gunnar Lindblom med Femman Ingunn III
  Min motivering är att detta framförallt har varit ett lyckat år för Gunnar på kappseglings­banorna. Gunnar seglar en Int.5 eller som vi brukar säga en ”Femma”. Säsongen startade upp med Peter Norlin Memorial där Gunnar inte seglade så bra men till nästa kappsegling Olles Kanna gick det bättre och där vann Gunnar tätt följd av Pani/Janne Nystedt.
   Veckan därpå blev det Stadshusregattan och där kom Gunnar på femte plats räknat på alla SYS-båter som var med, vilket var drygt 30 båtar,
   Sedan bar det av österut till Åbo. Det blev att ta Ingunn på trailer till Åbo Båtvarv. Där arrangerades 3 dagars segling och denna gång seglades bana dvs ingen distanskappsegling, med Ingunn som fick en bra placering även där. Likadant blev det med Sandhamnsregattan där Gunnar förstås var med.
   Totalt ledde denna serie av kappseglingsresultat till en andra plats i CYCS, SYS kappseglingscup.
   Jag tycker att denna ambitiösa satsning på kappsegling över hela sommaren förtjänar utnämnelsen ”Året klassikerseglare”.
  Ulf Aronsson

  Årets klassikerseglare borde den bli som seglat mest o bäst under 2023. Pani har redan fått pris, men inte Ingunn, som blev tvåa i Cupen 2023.
  Curt


  Per Gustavsson med Nordiska Kryssaren Ellinor
  Per har de senaste åren genomfört ett mycket ambitiöst projekt med Ellinor som lyft både skick och prestanda. Projektet innebar b la att en stor del av resningen byttes ut.
   Detta har gett resultat på kappseglingsbanorna med topplaceringar i b la Sandhamnsregattan och i somras var det dags igen: På Stadshusregattan placerade sig Per på 4:de plats i totalresultatet av totalt 65 båtar!
  Ulf Aronsson

  Bernhard Rost med Havskryssaren Caliste
  för framgångsrikt kappseglande under SYS-flagg i många år med sin Herlinritade Caliste anno 1954. Bernhard har även race-rustat sin nu 70-åriga havskryssare med originell försegelskotning (Hoytbom) och hanfot nerdragen till sittbrunnen. Bernhard har ett gediget förflutet med klassiker, han vurmar särskilt för 5.5-klassen.
  Curt