Gladan

gladan_600

Gladan byggdes 1953 av Fritjof Gustafsson på uppdrag av köpman Assar Nordin i Örnsköldsvik och fick då namnet Kunigunda II, vilket senare ägare ändrade till ”Gladan”. På jungfrufärden upp till Ö-vik var min far Rune Lotén  med. Enligt Bröderna Gustafsson som mindes avfärden från Rosättra var skaffningen sparsam och bestod huvudsakligen av två torkade korvar som hängdes i rufftaket. Själv minns jag Nya Kunigunda (Gladan) från mina tidiga barndomsår. Det var därför fantastiskt när vi fick veta att hon var till salu och vi kunde köpa henne 1984.

1954 deltog ”Gladan” i både Ulvöregattan och Norrlandsregattan. På det första certifikatet från kryssarklubben finns stämplar på in- och utseglingar till Finland. Två gånger till Vasa (1954 och 1955)  och en gång till Björneborg. I Björneborg firade segelsällskapet 100 år (1956) och ”Gladan” deltog i jubileumsregattan som enda båt från ÖSS. Placering okänd.

Sittbrunnen är djup och ombonad med mjukt svängd sittbrunnssarg. Den ritning som låg till grund för bygget, visar en självlänsande sittbrunn men så ville Assar Nordin inte ha det.  Från början var ”Gladan” utrustad med fock och klyvare. Erik Lindborg (1965 – 1973) bytte till rostfri rigg 1966 och tog då bort det inre förstaget för att kunna föra genua. Under Jan Inghe-Hagströms tid inträffade en olycka med brand ombord vid byte av gasoltub. Delar av bordläggningen på styrbordssidan fick då bytas vilket gjordes på Rosättra. Vid vårt förvärv tog vi bort gasolkök och gasolvärmare och ersatte med spritkök och kunde åter nyttja garderoben där gasolvärmaren suttit. I ruffen akter om masten fanns ursprungligen en hög byrå. Någon gång har den av praktiska skäl kapats och är nu i höjd med kojerna.

Under vår tid som ägare har vissa reparationer utförts. Vid förvärvet fanns fuktskador i samborden orsakade av sena upptagningar. Delar av samborden byttes därför omgående. Därefter har rötskadade delar av för- och akterstävar ersatts. Valvet har nåtlimmats, däcket dukats om och relingslisten bytts. Att hålla valvet i skick är en ständig kamp och ”Gladan” sover alltid med ”pyjamas” (valvet och skrovet täcks av vita dukar). Det är vår förhoppning att med dessa åtgärder kunna bibehålla valvet fernissat. Under 2018 har vi återställt till ursprunglig kutterrigg med fock och klyvare

Ägarlängd
1953 – 1959        Köpman Assar Nordin, Örnsköldsvik
1960 – 1964        Direktör Grels Curman, Stockholm
1965 – 1973        Herr Erik Lindborg, Trollhättan
1974 – 1983        Arkitekt Jan Inghe – Hagström, Stockholm
1984 –            Chri och Göran Rammer, Hölö

gladan_600

Båtdata

Ägare Chri och Göran Rammer
Anrop 0733-696664
Båttyp Modern kosterbåt typ Ulappa
Byggnadsår 1953
Konstruktör Arvid Laurin
Varv Rosättra Båtvarv
Ort Vätösund, Norrtälje
Löa 7,6 m
Lwl 7,2 m
Bredd 2,40 m
Djupgående 1,32 m
Deplacement 3,1 ton
Material i skrov Hondurasmahogny
Däck Ribbdäck med duk
Riggtyp Kutterrigg
Segelyta(stor+fock) 30 kvm
Tecken i seglet SXK 213
Motor Seagull 3 hkr
Sommarhamn Kexelhagen
Vinterplats Kexelhagen