Edda


Kuttern Edda från 1886 är den så kallade ”Kummelnäsaren” som finns beskriven i Tidning för Idrott Nr 1 från 1887. Kummelnäsaren är konstruerad av Henning Smith och byggd på Kummelnäsvarvet på Värmdö år 1886 där August Plym var förman.

Vi vet med säkerhet att en Kummelnäsare byggdes på uppdrag av Gefle Segel Sällskap som lottbåt år 1886 enligt Tidning För Idrott. Ritningen finns bevarad hos Veteranbåtsföreningen och hos Sjöhistoriska Museets ritningsarkiv men det går inte utesluta att det byggdes flera båtar på samma ritning.

I ett senare nummer av Tidning för Idrott från 1887 har Kummelnäsaren fått namnet Ay.

Två år senare, i ett nummer av Tidning för Idrott, ser man att båten döpts om till Tua. Detta bekräftas i Gefle Segel Sällskaps årsbok från 1901 där båten har namnet Tua och har en notering ”Utlottningsbåt 1886”. Som ägare står C. R. Sandberg Reg. Läkare.

Vi kan fortfarande inte fastslå med hundra procents säkerhet att just Edda är GSS:s lottbåt från 1886 men allt tyder på det. Efterforskningar pågår.

Oavsett, är denna Kummelsnäsare ett unikt kulturarv med ett högt kulturhistoriskt värde. Edda är förmodligen en av, eller den äldsta fritidsbåten, som fortfarande finns kvar. Efter många år på land görs det nu en kraftsamling för att renovera Edda så att hon kan seglas igen.

Under vintern/våren 2023 genomförde Martin en renovering av Edda med målet att ställa upp i Stadshusregattan. Thomas Larsson tog fram två renoveringsplaner, en för riggen och en för skrovet, vilket blev grunden för arbetet och tidplan. Fredrik Leijonhufvud med sonen Oskar och Martin arbetade bra tillsammans och genomförde det mesta gällande skrovet. Thomas Larsson fokuserade på riggen och beslag samt konsulterades i övrigt. Sjösättningen genomfördes 6:e juni och påmastning 14:e juni. Efter en bra spurt kunde sedan Edda ställa upp i regattan som startade 17:e juni. Arbetet genomfördes framförallt från och med april. Nya Djurgårdsvarvet bidrog med ett stipendium.

Det flytande kulturarvet ska värnas, vårdas och inte minst visas!

Båtdata

Ägare Martin Prieto Beaulieu
Anrop 0702-13 20 55
Båttyp Kutter
Byggnadsår 1886
Konstruktör K. H. Smith
Varv Kummelnäs
Ort Kummelnäs
Löa 5,70 m
Lwl m
Bredd 1,60 m
Djupgående m
Deplacement ton
Material i skrov Furu
Däck
Riggtyp Gaffel
Segelyta(stor+fock) kvm
Tecken i seglet
Motor
Sommarhamn
Vinterplats Träbåtssällskapet Skeppsmyran