243-La Morena1

La Morena

La Morena är ett av Gustaf Estlanders mästerverk. Hon ritades 1922 och Estlander hade då lång erfarenhet av att rita snabba kryssare. Hon är också den yngsta av de stora skärgårdskryssarna och Estlander kunde säkert dra nytta av det han visste om konkurrenternas båtar. Förutsättningarna fanns alltså att få en av Östersjöns snabbaste jakter.

La Morena (då Roxane III) beställdes av ingenjör Dahl, byggmästare med bl.a. Stadshuset och Operan i Stockholm på meritlistan. Han var en bestämd man som visste vad han ville ha, om man får tro dokumenten från beställningen. Hon har därefter haft förhållandevis få ägare, hon var t.ex. i familjen Graffmans ägo i nära 25 år. Det har nog bidragit till att hon förskonats från skrapsjukan hos nya ägare. Hon kan fortfarande visa upp friborden i bara fernissan; pine-däcket och ruffen är original.

I och med att skärgårdskryssarregeln ändrades 1925 byggdes La Morena om, bl.a. höjdes friborden med ett bord. Hon klassar därför in enligt 1925 års regel – som den enda av dagens 95:or. En större renovering genomfördes i Motala i slutet av 1970- och början på 1980-talet, då bl.a. bordläggning, spant och bottenstockar sågs över. Denna renovering kan sägas ha återupptagits av de nuvarande ägarna som under vintern 2004/05 bytt bl.a. kölplanka och roderstäv.

Målet är att fortsätta renoveringen framöver för att få tillbaka finish och skick som det anstår en så ädel gammal dam. Lika viktigt som att få en glänsande jakt är dock att hon ska få segla så mycket och så snabbt som möjligt.

Ägarlängd
1922-40 (Roxane III) ing. Frithiof Dahl, Stockholm
1941-44 (Albatross) T. Kjellberg, Stockholm
1944-78 (La Morena) Familjen Graffman, Stockholm
1978-83 Arne Fyrk och Bengt Helgesson, Motala
1983-98 Arne Fyrk
1998-2004 Angelo Morano och Bengt Parmell, Stockholm
2004-2005 Nils Forsfält och Tomas Forsfält, Stockholm
2005- Nils Forsfält

Båtdata

Ägare Nils Forsfält
Anrop 070-876 29 79
Båttyp SK95
Byggnadsår 1922
Konstruktör Gustaf Estlander
Varv Pabst-Werft
Ort Berlin
Löa 19,67 m
Lwl 14 m
Bredd 2,96 m
Djupgående 2,4 m
Deplacement 11 ton
Material i skrov Filippinsk mahogny
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda (3/4)
Segelyta(stor+fock) 95 kvm
Tecken i seglet 95, S10
Motor Ja
Sommarhamn Motala
Vinterplats Motala