Kunigunda

Kunigunda 600

Kunigunda har varit i min ägo sen hon byggdes. Min far och jag hade inventerat våra sparmedel och konstaterat att de skulle kunna räcka till ett nybygge. Hösten 1974 besökte jag därför Arvid Laurin i hans hem i Sköldinge. ”Det är den här, Monsunen, som du skall ha” sa Laurin när han hämtat fram ritningar ur arkivet. ”det är en välseglande och snabb båt”. Så var den saken avklarad. Monsunen var den första kostern med valdäck, ritad 1942, och som 1947 gjorde en då uppmärksammad Atlantsegling. Spantrutan är densamma men stävarna på Kunigunda är mer fallande vilket gett en något större längd överallt.

Beställningen lades på Karlsro båtvarv hösten 1974 och bygget pågick under våren 1975. Kölsträckningen skedde i mitten av februari och hon sjösattes och var leveransklar strax efter midsommar. Däckslayout och inredning ritades av mig. Att få följa bygget var en stor upplevelse. Samma sommar gick den första längre seglingen norrut längs Finska kusten. Senare har seglingar gjorts till Gotland och Högakusten. Mest seglas det dock i Stockholms ytterskärgård.  Med noggrant underhåll och återkommande linoljebehandling i kölsvinet är hon fortfarande efter drygt 40 år ”pottät” vilket är imponerande. Ett synnerligen gott betyg till båtbyggarna Kalle, Ruben och Allan Matsson.

Kunigunda, som är kutterriggad, bär ett bidevindsställ på ca 34 kvm fördelade på storsegel, fock och klyvare. I segelgarderoben finns även spinnaker, lättvindsgenua liksom stormfock vilket gör att hon reder sig bra i alla sorters väder. Lättmanövrerad tar hon sig ut och in i de flesta hamnar under segel. På öppet vatten rör hon sig mjukt och vägvinnande.

Inredning är spartansk och funktionell. Pentry om babord intill ruffskottet. Kardanskt upphängt enlågigt fotogenkök, köksskåp för torrvaror. Fyra sjökojer. I förpiken stuvas segel och extra tågvirke. Bakom de aktre kojernas ryggstöd stuvas kläder och sjökort. Hyllorna ovan rymmer litteratur för navigation och nöje. Allt inom räckhåll.

Ny, och högre, mast beställdes och levererades från Karlsro 1982. Laurin dimensionerade även denna.  De lamellimmade stävarna är bytta men i övrigt har Kunigunda klarat sig bra med normalt underhåll.

Ägarlängd
1975 -89   Rune Lotén, Pelle Lotén
1989 –    Pelle Lotén

Kunigunda-webb

Båtdata

Ägare Pelle Lotén
Anrop 070 – 664 05 25
Båttyp Laurinkoster
Byggnadsår 1975
Konstruktör Arvid Laurin
Varv Karlsro båtvarv
Ort Norrtälje
Löa 7,60 m
Lwl 6,97 m
Bredd 2,38 m
Djupgående 1,30 m
Deplacement 2,5 ton
Material i skrov Hondurasmahogny
Däck Marinplywood (2x6mm)
Riggtyp Kutterrigg
Segelyta(stor+fock) 34 kvm
Tecken i seglet
Motor
Sommarhamn Kexelhagen Vindö
Vinterplats Kexelhagen Vindö