Rosita

RositaM22

Det var Gustav Estlander som 1930 fick i uppdrag av Mälarens Seglarförbund att rita M22:an. Tankarna var att seglarna skulle få en båt som kunde både kappseglas och användas som familjebåt.

Gustav Estlander fick uppdraget efter att många av dåtidens yachtkonstruktörer inte ville rita en båt som skulle byggas i så många exemplar och att de riskerade att göra sig själva arbetslösa. På så vis blev Mälar 22:an Sveriges allra första riktiga entypsbåt.

Mellan 1930 och 1940 byggdes i medeltal tio båtar per år. 1948 byggdes nr 136 vilken är den näst sista båten. 137:an blev klar 1962. Av 137 utlämnade nummer har 134 M22:or byggts och klassats. Drygt hälften är varvsbyggda. På 1930-talet kunde man amatörbygga sin M22:a för en kostnad av 1300 kronor. En M22 i toppklass kostar idag 30 000 till 50 000 kronor.

De först byggda båtarna, Emett och Emtvå, kostade 2800 kronor och var lottbåtar med segelmärkningen ”22” ”M1” och ”M2” i stället för den vi har idag med ”M22” och båtens nummer.

Ägarförteckning   1946 – 2014

År                      Ägare                          Båtnamn     Klubb                             Plats
– 1946              Hugo Pettersson      Rosita          Aros SS                          Västerås
1946 – 1952    Cliff Lysell                 Sonett           Aros SS                          Västerås
1952 – 1967    Helmer Kerger          Burran         Lidingö SS                     Stockholm
1969 – 1973    Hans Lysell               Sonett          Aros SS                            Västerås
1973 – 1976    Jan Jämtberg            Sonett          Gävle                                Uppsala/Gävle
1976 – 1983    Mats Landelius         Rosita          Klintens SS/Skuru        Nacka
1983 – 1989    Tomas Åkvist            Rosita          Göta SS                            Stockholm
1989 – 1999    Magnus Andersson   Rosita        Torshälla SS/Aros SS  Torshälla
1999 – 2001    Svante Henriksson  Rosita                                                   Ljusterö
2002 – 2007    Marie Karlsson        Rosita        Lillström SS                   Ljusterö
2007 –             Börje Jansson             Rosita        Lillnäsets SS                  Ljusterö

Båtdata

Ägare Börje Jansson
Anrop 070-5559193
Båttyp M22
Byggnadsår 1946
Konstruktör Gustaf Estlander
Varv Hugo Pettersson
Ort Västerås
Löa 9,50 m
Lwl m
Bredd 1,80 m
Djupgående 1,30 m
Deplacement 1,470 ton
Material i skrov
Däck
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 22 kvm
Tecken i seglet M22, 128
Motor
Sommarhamn Lillnäsets SS
Vinterplats