Ala-Ala

Ala Ala-webb-JG

Skrov och botten är i furu, däcket är av Oregon pine medan sittbrunn, durkar och ruff är utförda i mahogny. Riggen är tillverkad av Benns. Dimensioner: LOA 17 meter Bredd 2,73 meter Deplacement. 7900 kg (exkl  rigg).

Vi som äger henne idag har med några få undantag för kappsegling mest nöjesseglat båten längs ostkusten, som längst till Åland och Öland.

Vintern 2015/16 byggdes sittbrunnen om av Thomas Larsson och Jonas Lorensson. ”Lådorna” från 70-talet som stod på däck ersattes av en lösning som är mer tidstypisk.

Ägare 2019: Karl Sundholm, Stajic Lennart, Martin Luthander, Karl Orton och Kalle Pettersson

 

Båtdata

Ägare Kalle Pettersson, m fl
Anrop 070-786 15 52
Båttyp SK95
Byggnadsår 1919
Konstruktör August Plym
Varv Stockholms Båtbyggeri
Ort Saltsjöbaden
Löa 17,1 m
Lwl 0 m
Bredd 2,73 m
Djupgående 2,3 m
Deplacement 8,5 ton
Material i skrov Furu
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 95 kvm
Tecken i seglet 95, S5
Motor Yanmar 30
Sommarhamn Strömma
Vinterplats Lux Lilla Essingen