Ala-Ala

Ala Ala-webb-JG

Skrov och botten är i furu, däcket är av Oregon pine medan sittbrunn, durkar och ruff är utförda i mahogny. Riggen är tillverkad av Benns.

Vi som äger henne idag har med några få undantag för kappsegling mest nöjesseglat båten längs ostkusten, som längst till Åland och Öland.

Vintern 2015/16 byggdes sittbrunnen om av Thomas Larsson och Jonas Lorensson. ”Lådorna” från 70-talet som stod på däck ersattes av en lösning som är mer tidstypisk.

Ägarlängd:
1919-1920 Varvsdirektör August Plym
1920-1926 Justitieombudsman Nils Lilienberg
1926-1935 Direktör Edvard Ericsson
1936-1947 Direktör Ivar Stafsing
1948-1953 Varvsdirektör Georg Wranne
1954-1959 Direktör Robert Amlen
1960-1974 Byrådirektör Ulf Boye
1974-1990 Ola och Per Hillerström
1990-2007 Per Hillerström och Jörgen Bergström
2007-2015 Karl Orton, Martin Luthander, Tobias Bernstedt
2015-  K Orton, M Luthander, Mats Anker, Lennart Stajic, Kalle Pettersson
2020- K Orton, M Luthander, K Pettersson, K Sundholm

Båten hette Dafne 1919-ca 1970 och därefter Ala-Ala

 

Båtdata

Ägare Kalle Pettersson, m fl
Anrop 070-786 15 52
Båttyp SK95
Byggnadsår 1919
Konstruktör August Plym
Varv Stockholms Båtbyggeri
Ort Saltsjöbaden
Löa 17,1 m
Lwl 0 m
Bredd 2,73 m
Djupgående 2,3 m
Deplacement 8,5 ton
Material i skrov Furu
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 95 kvm
Tecken i seglet 95, S5
Motor Yanmar 30
Sommarhamn Strömma
Vinterplats Lux, Lilla Essingen