Ballad

Ballad-webb

Konsul Hedborg i Bryssel lät Sparkman & Stephens rita Anna Marina och hon byggdes hos Bengt Plym på Neglingevarvet. I skiftet mellan 40- och 50-tal ökade intresset för havskappsegling genom Gotland Runt och då sökte sig de som ville vinna till nya konstruktörer.

Båten köptes 1962 av Sven Salén som innan dess ägt en ännu större yawl, amerikanskbyggda Bolero. Anna Marina döptes om till Ballad och ägs sedan dess av familjen Salén.

Båtdata

Ägare Familjen Salén
Anrop
Båttyp Havskryssare
Byggnadsår 1952
Konstruktör Sparkman & Stephens
Varv Neglinge
Ort Neglinge
Löa 19,38 m
Lwl 14,70 m
Bredd 4,44 m
Djupgående 2,55 m
Deplacement 34,5 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda yawl
Segelyta(stor+fock) 209 kvm
Tecken i seglet KR, S236
Motor GM
Sommarhamn Askarsvik
Vinterplats Gryts varv