Roulette

Roulette_600

Roulette vann sin första tävling som nybyggd under Norrlandsregattan 1928, då under namnet G.S.S. 1928. Den seglingen beskrivs såhär i Gefle segelsällskaps jubileumsskrift som arrangerade tävlingen: ”1928 års utlottningsbåt utgjordes av en mahognytjugutvåa enligt 1925 års regel, ritad och konstruerad av arkitekten G. Estlander. Den utlottades i både senior- och junioravdelningarna och vanns av konsul C.D. Forsman. […] Annandagens seglingar omfattade kappsegling på triangelbana, som mätte 5,6 distansminuter. […] Den svaga ostliga vinden räckte nätt och jämt att fylla båtarnas ballonger vid slören ned mot Karlsropricken. Itaka drog hastigt ifrån de övriga. Mitt på fjärden låg ett stiltjebälte som samlade upp samtliga starters båtar. Eskadern företedde en egendomlig anblick där alla båtarna lågo i en lång linje, som om de hejdats av en osynlig hand. Plötsligt kom G.S.S. 1928, ensam loss och stävade för fyllda dukar ned mot märkesbåten, som dock tidigare rundats av Itaka. Så småningom började även den övriga eskadern att röra på sig, men G.S.S. 1928, seglad av verkmästare J. Broberg hade redan fått stort försprång. […] Fyrväpplingen kunde aldrig inhämta lottbåtens stora försprång ehuru den tog in flera minuter på andra varvets kryss. G.S.S. 1928 erövrade därför för tredje gången och alltid till G.S.S. Hudiksvalls S.S. vandringspris för 22:or samt likaledes kommendörkapten Gustaf Brodins vandringspris för båtar enligt 1925 års regel.”

Det kan läggas till att hon byggdes under ledning av Ivar Williams på Motala båtvarv. Samtliga ritningar finns bevarade i Svenska Skärgårdskryssareförbundets (SSKF) arkiv. År 1929 byttes namnet till Joy som behölls fram till 1944 då dåvarande ägaren G. Malmström ändrade det till Roulette.

Bengt O. Hallberg köpte henne 2007 och startade en renovering samma år. Ett arbete som har stöd från SSKF:s renoveringsfond. Det är omfattande arbeten som har gjorts och görs av nuvarande ägaren varje vinterhalvår. På somrarna seglas hon. Filosofin bakom insatsen är att få henne i ett skick som kan liknas vid ursprungligt utseende, men med modern teknik där den passar in.

Han säger att nöjet med båten är fyrdelat: att segla den, renovera den, få fram så mycket historik om den som möjligt och som ett redskap för att få upplevelser som det känns värt att skriva om.

Båtdata

Ägare Bengt O. Hallberg
Anrop 070-715 61 65
Båttyp A22
Byggnadsår 1928
Konstruktör Gustaf Estlander
Varv Motala Båtvarv
Ort Motala
Löa 10,50 m
Lwl 6,68 m
Bredd 1,81 m
Djupgående 1,35 m
Deplacement 1,55 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 22 kvm
Tecken i seglet 22, S92
Motor
Sommarhamn Brunnsviken, Ornö
Vinterplats Traneberg, Stockholm