Regina

Regina-webb-Jorma

Regina byggdes under ledning av ingenjör Bruno Westin för den finländske skeppsredaren och politikern Henrik Ramsays räkning till 1939 års Östersjön Runt-segling, men kriget förhindrade sedan hennes användning under flera år. Ramsay själv medverkade intresserat vid utformningen av inredningsdetaljerna. Regina fick längst förut en skans med två kojplatser, förom masten en chefshytt med två kojplatser, akterom masten salong med två kojer med plats för ytterligare två nattetid, på styrbordssidan ett tvättrum med wc, om babord ”galleyn” – köket med gasspis och kylskåp, samt navigationshytten med kartbord, bokhyllor, radiopejlingsapparat, skåp och ytterligare två kojer.

Vid Ramsays bortgång 1951 visade det sig att han hade bestämt att Regina skulle erbjudas till Marcus Wallenberg och hon kom därför att få sin hemmahamn vid Vidbynäs. 1952-1954 genomfördes omfattande arbeten. Regina seglades i princip därefter varje år från midsommar och under juli månad på långseglingar i främst åländska och finska vatten men också till södra Östersjön och längs sydkusten till Bohuslän och Oslofjorden. 1956 gjordes en modell av Regina i skala 1:30 av Claes Fleming. Mellan åren 1961-1979 var Regina införd i Lloyd´s Register of Shipping. 1963-1968 var Regina upplagd hos AB Abrahamsson & Börjessons Båtvarv, Ramsö. Sommarseglingarna tillhörde upp i åttioårsåldern Marcus Wallenbergs viktigaste avkoppling och stimulans.

I februari 1981 föranstaltade han i sitt testamente att Regina skulle övertas av Peter Wallenberg. Peter Wallenberg kom sedan att årligen segla runt Sveriges kuster samt i Finlands skärgård.

Litteratur:
Björn Landström, Regina och Gullkronan. Stockholm – Skoglunds 1951.
Ulf Olsson, Att förvalta sitt pund. Marcus Wallenberg 1899-1982. Stockholm – Ekerlids 2000.
Henrik Ramsay, Sommar och segel. Helsingfors – Schildts 1946.

Båtdata

Ägare Jacob Wallenberg
Anrop
Båttyp Havskryssare
Byggnadsår 1939
Konstruktör Jarl Lindblom
Varv Åbo Båtvarv
Ort Åbo, Finland
Löa 18,68 m
Lwl 13,07 m
Bredd 3 m
Djupgående 2,25 m
Deplacement 13,5 ton
Material i skrov Alm
Däck Alm
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 100 kvm
Tecken i seglet 10
Motor Ja
Sommarhamn Värmdö
Vinterplats Djurö