Trumph

Trumph_2019_600

I början av 20-talet arbetade Gustaf Estlander i Tyskland och byggde flera av sina konstruktioner på det egna Pabst Werft i Köpenick utanför Berlin. Varvet levererade såväl skärgårdskryssare och R-båtar som båtar enligt andra regler och önskemål. Under denna tid var skärgårdskryssarna mycket populära i Norden och de främsta nordiska konstruktörerna ritade skärgårdskryssare. Estlander hade 1919 ritat 75:an Sun, som inte riktigt kunde mäta sig med de snabbaste båtarna och han lockades att konstruera ytterligare en 75:a, som skulle kunna ta upp kampen med de främsta nyskapelserna. Båten som kom att döpas till Trumph ritades 1920 och byggdes under vintern 1920-21.

Trumph var en modern konstruktionen vilket skulle visa sig i framtiden. De största skillnaderna mot dåtidens snabbaste jakter var framförallt att den hade fylligare linjer, längre vattenlinje och större överhäng. Hela deplacementet var omkring 7 ton varav knappt 60 procent i blykölen.

Trumph, under finsk flagg, kappseglades flitigt på 1920-talet och kom att bli segerrik. Bland annat erövrades Fidrapokalen för första gången 1925 och definitivt 1927. I Finland slutade man kappsegla med skärgårdskryssare i egen klass redan i slutet av 20-talet. Istället indelades båtarna i klasser. De största båtarna hamnade i A-klassen, de något mindre i B och så vidare. Trumph fick beteckningen B 12. Denna beteckning bar båten i storseglet fram till 1983.

Trumph köptes omkring 1930 av Holger Swahn som då var dryga 25 år, och hade under en tid fungerat som rorsman åt den förra ägaren. Under 30-talet kappseglade Trumph i åldersklass, främst i Finland och Estland, men även i Sandhamn fram till 1947.

Genom åren har Trumph varit en naturlig del av semester och segling för många inom och utanför familjen. Tid och möjligheter att segla och underhålla båten har växlat genom åren i takt med andra krav från familj och arbete. ”Trumfen” har dock blivit lite som en familjemedlem. Många släktingar och vänner har fått pröva och lära sig seglingens grunder ombord. Seglingar sker främst i farvattnen från Stockholm i väster och Helsingfors i öster, tidigare i nära nog skytteltrafik. Men segling sker även i övriga farvatten.

Kappsegling under senare år har omfattat de sedvanliga seglingarna för skärgårdskryssare men även Gotland Runt (1989), Sandhamnsregattan samt Runmarö runt.

För mer information, besök båtens hemsida (länk).

trumph_600

Båtdata

Ägare Magnus Swahn
Anrop 8SY8366
Båttyp SK75
Byggnadsår 1921
Konstruktör Gustaf Estlander
Varv Pabst-Werft
Ort Köpenick, Berlin
Löa 17,42 m
Lwl 12 m
Bredd 2,43 m
Djupgående 2 m
Deplacement 7,5 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Plywood med teak och mahogny
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 75 kvm
Tecken i seglet 75 S27
Motor VolvoPenta 27 hk
Sommarhamn Runmarö
Vinterplats Bergvik