Jarl Lindblom är inte så känd i Sverige som i sitt hemland Finland och i den anglosaxiska världen. Han konstruerade och byggde segel- och motorbåtar, örlogs- och segelfartyg från 30- t.o.m. 60-talet. Han kappseglade också flitigt i den internationella 5m-klassen och skapade ett flertal vinnande konstruktioner.

Tre SYS-båtar är ritade av Jarl Lindblom

Regina havskryssare

Sabina havskryssare

Skua kustkryssare

Klicka HÄR för en artikel om Jarl Lindblom införd i SYS tidning Segeljakten