Eskader sommaren 2016 då samlades vi på Utö med välkomstmiddag Dagen därpå seglade vi upp till Bullerö för en guidad visning. Nästa dag vidare norrut till Lökaö utanför Möja. Sedan gick seglatsen vidare för några till Lilla Nassa.
Deltagare:
Josephine Ulf Aronsson
Alca Gunnar Schrewelius
Gandul Claes Berglund
Spica Lasse Blume
Irmelin Lars Österman
Kunigunda Pelle Lothen
Solbris Olaf Stevens
Ariadne Jan Tillberg
Natasja Hans Börjesson
Klicka på bild nedan och använd pil framåt.