SYS Årsmöte 2021 blir den 23 februari kl. 19.00

Mötet, som är digitalt, kommer att hållas med hjälp av Zoom.
För att kunna delta i mötet anmäler man sig HÄR och får sedan ett mail med en länk som man klickar på strax innan mötet börjar.
På samma sida kan man även be Ulf om en kort demonstration av Zoom ifall man känner sig osäker på hur digitala möten går till.
Här nedan finns länkar  till de dokument som  kommer att gås igenom på mötet:
(Alla dokument kommer att finnas tillgängliga senast 16 februari)

Dagordning, ekonomi, verksamhetsplan

 

Revisorns redogörelse (Kommer snart)