Inbjudan

Tävling: Olles kanna enligt Alma-tal

Även entyp för Skärgårdskryssare

Datum: 5 juni 2022

Arrangör: Sail Yacht Society Racing Club

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR).

1.2 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.3 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.4 Vanliga sjövägsregler gäller. Kappseglingsreglerna tillämpas enbart mellan deltagande båtar.

2. Villkor för att delta

2.1 Deltagande båtar skall vara klassiska kölbåtar i trä eller annat traditionellt material, ritade eller sjösatta före 31 december 1969. Dispens kan ges.
Parallellt till Olles Kanna räknas en kappsegling för skärgårdskryssare där reglerna för deltagande styrs av SSKFs regler.
Maila styrelse@sailyachtsociety.se.

2.2 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.3 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.4 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Beslut att kappsegla. Den arrangerande klubben dvs SYS RC accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast onsdag 1 juni 2022 till SYS, OBS! Mycket viktigt att alla uppgifter lämnas i rutorna.

För Olles Kanna används Alma-tal som handikapptal i kappseglingen. Alma-tal kan inhämtas via www.almatal.se.

Ändring av Alma-tal får göras t.o.m. 2022-06-01.

Starter anordnas för båtar seglande efter Almatal med jaktstart. Eventuellt används olika startgrupper. Exakt hur anges på skepparmötet då det beror på antal startande båtar.  Skärgårdskryssare i trä med Almatal kan delta i Skärgårdskryssarklassen och Olles Kanna.

3.2 Anmälningsavgiften är 400 kr och ska vara betald senast 2022-06-01 till
SYS bankgiro 520-9499 eller med Swish: 123 422 94 98.

4. Registrering

4.1 Registrering ska göras till tävlingsledningen vid Ramsövarvet lördag 5 juni 09:00 – 09:45.

4.2 Mätbrev giltigt för 2022 ska kunna visas upp vid registrering.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Lördag 5 juni 2022

Registrering från 09:00

Skepparmöte 10:00

Ingen start före kl 10:30

En distansseglingar planeras att genomföras.

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs i Stockholms inre skärgård.

9. Banan

9.1 Banan framgår av skissen i bilaga 1. Start och mål blir strax norr om Oxdjupet utanför Pukholmen. Banan går över Saxarfjärden ner till fjärden Silverkannan där Stora Delholmen rundas. Beroende på vindstyrka och riktning kan banan komma att kortas.

10. Starten

10.1 Jaktstart tillämpas. Starttid beräknas individuellt för varje båt efter mätetal. Båt med lägst mätetal startar först och båt med högst mätetal startar sist. De individuella starttiderna ges på skepparmötet. Varje seglare måste själv hålla rätt på sin starttid som är GPS-tid.

En båt räknas som kappseglande fyra minuter före sin starttid.

11. Resultaträkning

11.1 För Olles kanna (Alma-tal) gäller att den seglade tiden kommer att räknas om enligt Time-on-Time.
Separat resultat för SRS räknas ut avseende CYCS-båtar.

12. Priser

Vandringspokal.

Senast uppdaterad: 2022-05-03

Bilaga till Inbjudan: Banskiss.