Anmälda båtar till Eskadern 2022

Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr Antal personer
Per-Ola Forsgren Två Bröder Albatross AL5 2
Gunnar Schrewelius Alca Gaffelkutter Alca 1896 2
Pelle Lotén Kunigunda Laurinkoster 1
Lasse Pipping Skua Gullkronakryssare L1 2
Olaf Stevens Brisen NC-kryssare S 4 1
Hans Samuelsson Deidre SK30 30 SWE 223 1
Chri & Göran Rammer, skeppshunden Rut Gladan Modern kosterbåt SXK 213 2 (ev + 2 smågastar)
Lars Nordlund Gandul SK 30 30 S 239 2
Rikard Wissing Aaworyn R10 10 S 3 2
Torbjörn Bragderyd Vindleka Laurinkoster OR S 34 2
Hans Börjesson Natasja Havskryssare KR S 64 2
Kristian och Ulrika Kinde Diana Laurinkoster H6 S 47 2
Jonas Lindberg Flush R6 6 SWE 25 2
Torbjörn Meltzer Kinnings Ballerina 2
Johnny Rudolf Bagatelle Kustkryssare KR S 727 1