huvudskarULF

 

Inbjudan till SYS sommareskader 2020

 
Årets sommareskader måste förstås bli annorlunda då hänsyn tas till Corona och rekommenderade riktlinjer. 
 
Vår idé var från början att samla eskadern vid Hans Himberts sommarö Fårholmen strax söder om Waxholm. Där finns gott om förtöjningsplatser och goda möjligheter till gemensamma aktiviteter med bl.a. ett härligt soldäck med vedeldad pizzaugn. Vi känner nu att Fårholmen inte kommer att kunna utnyttjas till sin fulla möjlighet så vi skjuter på Fårholmen till nästa års eskader. Istället ordnar vi en gemensam segling enligt Pelles förslag nedan. Alla blir sin egen kock och handlar med mat och har sitt pentry redo! Vid gott väder grillar vi på kvällarna, vi håller behörigt avstånd och tänker på att inte hoppa ombord på andras båtar. 
 
Du anmäler dig genom att skicka ett mail till eskader@sailyachtsociety.se
Ange båt och mobilnummer som ni nås på. Under seglingen håller vi kontakt via sms. 
Det går förstås också att ansluta under eskaderns gång.
OBS max 25 båtar!
 
Mycket välkomna!
 
Pelle, Lasse och Ulf

 

Program för SYS Eskader 2020:


FRÅN Kanholmsfjärden MOT Huvudskär!
Eskadern strålar samman torsdagen 16 juli i Grisselholmsfladen. En synnerligen god allvädershamn belägen mellan Kanholmsfjärden och Möja Söderfjärd. Inseglingen till fladen sker österifrån där man i en mjuk båge går norr om den lilla Alkobben. Östra respektive södra stranden ger god plats för förtöjning. Friliggande grynna finns i fladens västra del. Améen respektive Hydrografica ger goda anvisningar.
Hit kommer vi alla glatt och förväntansfullt inseglande under eftermiddagen!

EskaderPlan2020-3

För de kommande dagarnas tänker vi ta oss söderöver med det hägrande slutmålet HUVUDSKÄR. Vårt förstahandsval, vad gäller vägval, är att hålla oss ute i havsbandet.

Den RÖDA rutten (YTTERSKÄRGÅRD) går, dag 2, sydvart över Gråskärsfjärden förbi  Bullerö,  Långviksskär för att sen ta natthamn fredagen den 17e i Koxviken på Biskopsö. En god hamn för alla vindar utom nordliga. Råder sådan finns alternativ i samma ögrupp.  
Dag 3, lördagen den 18e, seglar vi förbi Norsten och tar oss genom ”barriären” av Korskobbarna norr om Huvudskär för att segla in i fladen mellan Lökskär och Ålandsskär. Där räknar vi med att kunna landförtöja mot ön som bär namnet Ålandsskär. Fyr, fyrvaktarbostäder, lotsutkik, tullverksamhet mm minner om öns storhetstid för mer än 100 år sedan. Strindbergs ”I havsbandet” ger inblick i det omfattande fiske som samtidigt pågick i dessa vatten.
Under söndagen upplöses eskadern om man inte hittat nya gemensamma mål för de hugade.

Ett annat vägval finns dock förberett:
Alternativet är BLÅ (INRE LEDEN) om vi bedömer att vindarna är för friska eller på annat sätt otjänliga. Här får vi mer skyddade vatten för vår segling.
Under Dag 2, fredagen 17e, tar vi oss då öster (eller väster om) Runmarö och vidare längs östra sidan av Nämdö med natthamn i Södra Fladen vid Grönskär. Oavsett vindriktning ligger vi här alldeles utmärkt förtöjda på kvällen.
Dag 3, Lördagen den 18e, hissar vi på för att segla förbi Villinge ner till Fjärdlång. Vi räknar med att ta natthamn i Vedviken på västra sidan. Till ön Fjärdlång drog sig den konstintresserade finansmannen Ernst Thiel,  ruinerad efter Kreuger-kraschen, tillbaka när hans övriga tillgångar eliminerats. Den Thielska bostaden är numera vandrarhem.

På söndag morgon kanske några bestämmer sig för att fortsätta till Huvudskär. Men den stora eskadern upplöses och deltagarna kan nöjda påbörja sin hemsegling eller mot nya okända mål!

Vi ses i Grisselholmsfladen och bestämmer om det blir en RÖD eller BLÅ Eskader! Hur som helst blir det härlig segling och gott kamratskap (på lite lagom distans)! Vi ses!

Eskaderledningen
Ulf Aronsson, Lasse Pipping och Pelle Lotén

PS.
Vi är förstås inte den första eskadern i dessa vatten. I Stockholms Dagblad stod följande att läsa den 11 juni 1911 om hur en eskader hyllas och uppmärksammas:

”DEN AMERIKANSKA ESKADERNS AFFÄRD
Tidigt I går på morgonen lättade den amerikanska eskadern ankar och styrde ut till havs med Kronstadt som mål……
Nu som vid ankomsten gick amiralsskeppet ”Louisiana” främst och den mäktiga ”South Carolina” sist i divisionen……
Den tidiga afgångstiden till trots syntes både ute på sjön kring eskadern och på stränderna rätt mycket folk som viftade farväl. Då amerikanarne ångade förbi den svenska eskaderns fartyg mannade dessas besättningar reling och hurrade, vilken artighet naturligtvis besvarades av amerikanarne. Äfven utefter stränderna på väg ut till Sandhamn -särskilt vore villorna i Lindalssundet iförda full flaggskrud – hälsades de amerikanska fartygen.
Sandhamn passerade 8,50. En timme därefter lämnade lotsarna de främmande örlogsmännen vid bojarna utanför Almagrundet!”

Vi får se om vi får motsvarande ovationer från stränder och mötande båtar!     DS.

 

Anmälda deltagare:

Namn                                                                   Båt

Pelle Lotén med gasten Sigge Terrier           Kunigunda

Ulf Aronsson och Anna Engström                 Josephine

Lars Nordlund och Tor Hedvall                             Lyst

Torbjörn Bragderyd                                         Vindleka

Berhard Rost                                                     Caliste

Gunnar Schrewelius                                        Alca

P-O Forsgren                                                    Två Bröder

Hasse Samuelsson                                           Deidre

Janne Nystedt                                                   Pani

Chri och Göran Rammer

med gasten Rut foxterrier                              Gladan

Arvid Hedman                                                  Beguine

Lars Blume                                                        Spica

Torbjörn Malm                                                 Amanda

Per Landin                                                         Hild

Hans Börjesson                                                 Natasja

Bosse och Marianne Bethge                           Eugenie

Olaf Stevens                                                       Solbris

Christian Börjesson med fam                        Puella

Madeleine & Michael Westberg                    Acacia

Gustaf Holgersson Citona (Ansluter fredag morgon)

Rikard Wissing med katten Hector Aaworyn