Osprey

Osprey_Trosa2011-webb

Båten byggdes 1912 på Willy von Hachts Yacht- & Bootbauerei i Hamburg (grundat 1863) med nummer 406. Enligt uppgifter beställdes båten för att seglas i olympiaden 1912. Varvet, som bl a byggde ubåtar, bombades 1943 varvid all dokumentation gick upp i rök.

En riggritning från 1925 signerad av Albert Anderson, Stockholm, visar en rigg med brant gaffel som skall ha ersatt den tidigare gaffelriggen med flackare gaffelbom och toppsegel. På ritningen anges S. Engwall, grundare av kafferosteriet Gevalia, vara ägare. Senare, i början på 1930-talet, står Britta Engwall, Sven Engwalls första hustru, som ägare till R9:an Gevalia i Gefle Segelsällskaps matrikel.

1937 köptes båten av Carl Ström i Stocksund. Hon inregistrerades i Svenska Kryssarklubben samma år under namnet Osprey II med nr KR S18. Samma år ritar Jac Iversen en ny rigg, en yawlrigg. En rorsmansbrunn med rattstyrning byggdes och relingen förhöjdes. Under kriget registrerades båten som hörande till försvaret och fick därmed behålla sin blyköl.

Ström sålde Osprey 1977 till släktingen Görel Caneman. Hon säljer båten hösten 1980 till en person som kort därefter säljer vidare till några som påbörjar ett omfattande renoveringsarbete. För att kunna ersätta de rostiga spanten med nya rivs all inredning och sittbrunnen ut. Det ursprungliga oregon pine-däcket ersätts med teakdäck. Projektet avstannade dock och det tomma skrovet såldes till en person som hade båten, mest på land, några år. I december 1988 köper Jesper Steen Osprey. Hon blir liggande på land under tre år medan båten inreds av ägaren efter eget huvud. Hon seglas under hela 90-talet med yawlriggen men med ambitionen att återskapa den branta gaffelriggen. Med stöd av ritningarna från 1925 bygger båtbyggaren Thomas Larsson om den ursprungliga masten och gör mesanmasten till gaffelbom. Sommaren 2007 äger de första seglingarna med de drygt 100 kvm i nya riggen rum.

Osprey deltar i Classic Boat Meet i Nynäshamn och Trosa i augusti 2010, i jubileumsseglingarna 2012, i ÅFIR 2013 och i ÅFOR Classic 2014. Sedan 2012 finns beteckningen 9 i storseglet. Båten seglas förutom av ägaren av de tre sönerna Martin, Jakob och Svante med familjer.

Båtdata

Ägare Jesper Steen
Anrop 070-7450262
Båttyp R9
Byggnadsår 1912
Konstruktör Okänd
Varv W von Hacht
Ort Hamburg
Löa 13,75 m
Lwl m
Bredd 2,64 m
Djupgående 1,9 m
Deplacement 9,5 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Teak
Riggtyp Gaffel
Segelyta(stor+fock) 90 kvm
Tecken i seglet 9
Motor Nanni 37 hkr
Sommarhamn Saltsjöbaden
Vinterplats Saltsjöbaden