Casella II

288-Casella II1

Casella II löpte av stapeln på Rosättra Båtvarv hösten 1958. Varvsägaren Fritjof Gustafsson hade byggt henne, assisterad av sonen Janne. Yngve Cassel hade tidigare ägt en annan Laurinkoster, Casella, systerbåt till Staika III och Spica. Med denna seglade han från Falmouth till New York 1955, resan finns beskriven i boken ”Casellas Atlantsegling”. Cassel sålde Casella i New York.

Den nya båten beställde Cassel utgående från erfarenheterna av föregående. Men hon blev ca 0,5 m kortare men dryga 20 cm bredare, med mindre skrovdjup, deplacement och lägre segelplan. Enligt Cassel blev hon avsevärt snabbare, men detta vågar jag ifrågasätta, mot bakgrunden av jämförelser av seglade tider mellan henne och Staika III i Gotland Runt.

Yngve Cassel segrade med Casella II i Gotland Runt 1959, såväl i egna klassen som totalt. Härav entusiasmerad ställde han upp i Bermuda Race och Transatlantic Race 1960. Om dessa framgångsrika kappseglingar och tillika stora seglaräventyr kan man läsa i boken ”Atlanten lockar”, skriven av Cassel. Yngve Cassel använde även båten till långfärdssegling, en resa gjordes bl.a. till Färöarna. Redan år 1965 sålde Yngve Cassel båten till Rune Lundström, bosatt på Lidingö. Cassel ville ha en större båt för kappseglingen.

I sju år deltog Rune framgångsrikt med båten i Gotland Runt, med sina söner som besättning. I familjen Lundströms ägo gjordes även långfärder, längsta turen sträckte sig till Stavanger. Björn Lundström övertog båten av fadern, då denne kom upp i 80-års åldern. Familjen Lundström hade skött båten omsorgsfullt under alla år, och utfört de sedvanliga reparationer träbåtar kräver med åren. Utrustningen hade uppgraderats med varsamhet och båten kan sägas ha hållits långt i ursprungligt skick. Då Björn sålde båten till mig sensommaren 2006, hade den hunnit vara i familjens ägo i 41 år!

I nuvarande ägo har det fortsatt långt enligt samma riktlinjer. För en mera detaljerad redovisning hänvisas till SYS infosida.

En märkbar förändring förtjänar dock att omnämnas här. Tvåspridarkutterriggen har kompletterats med ett ca 1,4 m långt bogspröt i ek, varvid förtriangeln blivit ca 9 kvm större. Kutterstaget kan nu föras ute på stäven, och den nya kutterfocken är stor nog att fungera med genuan helt eller delvis inrullad på kryssen i lite friskare vindar. Denna modifiering av segelplanet har medfört perfekt balans och minimala roderutslag. Därtill minskar den framflyttade förtriangelns segelpress akterskeppets tendens att börja gräva ned sig på hård slör, då båtens egen skrovhastigheten på ca 7,3 – 7,4 knop överskrids. Sammantaget har dessa modifieringar gjort en redan tidigare dokumenterat vass seglare ännu snabbare.

Casella II finns även beskriven i Bengt Jörnstedts bok ”Rena Skönheter”, men bildmaterialet hänför sig från tiden innan riggmodifieringen.

Båtdata

Ägare Petri Voima
Anrop +358 50 300 23 39
Båttyp Laurinkoster
Byggnadsår 1958
Konstruktör Arvid Laurin
Varv Rosättra Båtvarv
Ort Vätösund, Norrtälje
Löa 9,65 m
Lwl 8,6 m
Bredd 2,88 m
Djupgående 1,65 m
Deplacement 6 ton
Material i skrov Mahogny på ek
Däck 2 x 8 mm Mahognyplywood
Riggtyp Masthead kutter
Segelyta(stor+fock) 55 kvm
Tecken i seglet SBJ FIN 300
Motor Yanmar GM30
Sommarhamn Långvik Kyrkslätt Finland
Vinterplats Emsalö Båtupplag Finland