Bonita

Bonita-webb
Bonita byggdes av den kände tyske båtkonstruktören Max Oertz i Hamburg 1902 för en beställare i Lybeck och fick namnet Stella. År 1904 köptes hon av Walter Protzen och fick Wismar som hemmahamn. Protzen deltog i flera regattor, bland annat Öresundspokalen och Kieler Woche, samt genomförde långa seglingar till Danmark, svenska ostkusten till Stockholm, Haparanda och Göta Kanal, västkusten upp till Oslo, norska syd- och västkusten in i Sognefjorden. Inför säsongen 1909 riggade han om henne till yawl, då storseglet på över hundra kvm upplevdes som ohanterligt.

Efter första världskriget ägdes hon av Rich. Haberkern i Hamburg, som döpte om henne till Gertrud VII. År 1919 kom hon till Sverige och ägdes då av direktör Sigfrid Fitger i Stockholm. Senare ägdes hon av grosshandlare Valter Bäckström, nu åter med namnet Stella. År 1927 skänkte Bäckström henne till svenska örlogsflottan och hon blev baserad vid Stockholms örlogsstation på Skeppsholmen. Flottan sålde Stella 1958-59 till en sjökapten bosatt i Lomma. Hon hette då Atlas och fick hemmahamn i Malmö.

1965 föll ägaren överbord under en ensamsegling hem från Köpenhamn, där han hämtat nya segel. 1966 köptes hon av Bertil Svensson i Borstahusen, som riggade om henne till bermudarigg och ändrade namnet till Bonita. Bertil kappseglade en del och satte bland annat banrekord på Kullaseglingen. 1969 köptes hon av Landskrona Sjöscoutkår, som härigenom fick en sjövärdig och snabb långfärdsbåt. Seglingarna har mest gått i danska, tyska och norska vatten, samt fyra gånger genom Göta Kanal.

2001 avvecklades sjöscoutkåren, varvid de lite äldre ungdomarna och vuxna bildade Borstahusens Skeppslag, för att säkra båtens fortlevnad. Genom att låta henne fortsätta som föreningsbåt, kan vem som helst segla med. Enda kravet är medlemsskap i Borstahusens Skeppslag. Bonita har fortlöpande renoverats under årens lopp och bl a fått ny inredning. Trämasten har ersatts av en i aluminium, med vilken hon seglar ännu bättre. Våren 2014 blev det nödvändigt att lägga om rufftaket och ersätta dess balkar. I samband med detta höjdes ruffen 100 mm, vilket har gett bättre ståhöjd under däck utan att skämma utseendet.

Bonita är troligen världens äldsta fortfarande seglande Max Oertz-båt

Båtdata

Ägare Dag Ekelund m fl
Anrop SFB7319
Båttyp 10 S.L. (Köpenhamn)
Byggnadsår 1902
Konstruktör Max Oertz
Varv Max Oertz
Ort Hamburg, Tyskland
Löa 14,7 m
Lwl 11 m
Bredd 3,15 m
Djupgående 2 m
Deplacement 15 ton
Material i skrov Pitch pine på ek och stål
Däck Oregon pine och teak
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 108 kvm
Tecken i seglet 10
Motor VP MD17C, 36 hk
Sommarhamn Borstahusen
Vinterplats Borstahusen