Amanda

Amanda-webb

Amanda är SÅLD!

Amanda beställdes hos konstruktören Gösta Kyntzell i Borgå och har nr 384 i hans ritningssamling. Segelnumret har en period varit OR L 25. Amanda deltog i Gotland runt 1955 med förste ägaren. Under tiden i Finland var båten inmätt enligt IOR och kappseglades en del. Båten kom till Sverige 1975. Vid senaste ägarskiftet var båten renskrapad och nyfernisssad men i övrigt i dåligt skick med ett stort antal brustna spant, läckande däck och bristfällig motorinstallation. I mitten av 1980-talet byttes motor och motorbädd.

1987-1990 gjordes omfattande restaurering i samarbete med Två Båtbyggare i Gustavsberg med bl a 18 nya lamellimmade ekspant, 6 nya rostfria bottenstockar,
nytt däck på nya däcksbalkar, nya sambord i lärk, nytt knä mellan akterstäv och kölstock, byte av del av kölstocken, nytt dödträ, ny akterspegel, nya rostfria röstjärn för topp- och undervant, nya röstjärn för backstag och installation av tvärgående balk (sailing beam) och nytt elsystem.

1994 gjordes viss nåtlimning av friborden
År 2000 byte till mast i glasfiber.
År 2003 installerades rullfock.
År 2011 fick Amanda nytt tak på främre ruffen och ny främre ruffsarg.
Vintern 2013 får hon nya spant under sittbrunnen.

Sedan 1980 har Amanda seglat i Stockholms skärgård, längs ostkusten ner till Västervik, i Ålands och Åbolands skärgårdar.

Ägarlängd
1954 – 1957 Yrjö Lehtinen, ögonläkare, Helsingfors
1958 – 1961 Paavo Honkajuuri, generaldirektör, Helsingfors
1962 – 1967 Anders Langenskjöld, professor, Helsingfors
1968 – 1971 Martti Jaakola, VD, Helsingfors
1972              J Pietarinen, Åbo
1973 – 1974 H Keiramo, Åbo
1975 – 1977 Fredric Åman, ingenjör, Norrköping
1978 – 1980 Eiwe Andersson, Stockholm
1980 – Torbjörn Malm och Ulla Billving, Gustavsberg

Båtdata

Ägare Torbjörn Malm Ulla Billving
Anrop 076-812 19 99
Båttyp Kustkryssare
Byggnadsår 1954
Konstruktör Gösta Kyntzell
Varv Salmisaaren/Sundholms båtvarv
Ort Helsingfors
Löa 10,35 m
Lwl 7,35 m
Bredd 2,36 m
Djupgående 1,65 m
Deplacement 4,7 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Teak
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 50 kvm
Tecken i seglet KR L 25
Motor Beta 20 hk
Sommarhamn Gustavsberg, Värmdö
Vinterplats Gustavsberg, Värmdö