Solvåg

Solvågnyscan

Solvåg föddes 1959 som idé av fyra vänner som alla ville ha en segelbåt kunde klassas in i RORC klass 3. Hans fick uppdraget att rita båten men ekonomin gjorde att projektet rann ut i sanden. Med andra ord var tanken att fyra stycken ”Solvåg” skulle byggas.

Något år senare kontaktade Sven Johnsson Hans och undrade om ritningarna på havskryssaren var kvar. Kontrakt skrevs och ett utrymme hyrdes i Göteborgs Stadsuppläggningsplats där nuvarande Tingstadstunneln kommer upp på Hisingen. 1960 byggdes en gjutform för kölen och den första eken och mahognyn (Grand Bassam) köptes in på Hoffs trä i Kungälv.

Med hjälp endast av elektrisk borrmaskin, cirkelsåg och en putsmaskin, (bordläggningen hyvlades för hand), blev hon klar för leverans 1962 då hon togs till Arendahls småbåtshamn.

Det här är en kort presentation av vad som kommit till min kännedom. Jag har en del lösa trådar att nysta i innan jag kan skriva en historik över henne.

Båtdata

Ägare Thomas Westergård
Anrop 073-917 41 71
Båttyp Havskryssare
Byggnadsår 1964
Konstruktör Hans Mäehans
Varv
Ort Göteborg
Löa 10,2 m
Lwl 7,38 m
Bredd 2,67 m
Djupgående 1,45 m
Deplacement 5 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Teak
Riggtyp Masthead
Segelyta(stor+fock) 46 kvm
Tecken i seglet KR, S960
Motor Vetus
Sommarhamn JBS
Vinterplats JBS