Eskader 15-18 juli 2021

Med fortsättning till Sail Åland i Mariehamn!

Tyvärr har Tall Ships Race i Mariehamn ställts in pga coronarestriktionerna.

 

IMG_2359

 

I år seglar vi norrut. Samling sker den 15 juli vid Hummelmora varv hos Janne Nystedt för att sen under några dagar ta  oss till Söderarms Skärgård som är målet!
En bra utgångspunkt för att segla över till Åland. Dessutom några fördelar med att vända stäven mot norr är att vi under seglingen får solen in i sittbrunnen liksom att dagarna faktiskt blir omärkligt längre. Och det är väl lovande!

Färdplan
Dag 1. Vi samlas under torsdag 15 juli hos Janne Nystedt på Hummelmora varv.
Dag 2. Under fredagen seglar vi så norrut, delvis via Husaröleden mot Själbottna och Idskäret. Här finns goda naturhamnar oavsett vindriktning.
Dag 3. Lördagen hissar vi på och tar oss via öppna fjärdar syd Söderöra mot Norrpada där vi förtöjer i kvällningen. Hydrographicas  kort ger god vägledningen vid inseglingen liksom även Améens beskrivningar i ”Hamnar på Ostkusten”.
Dag 4. Söndag går färden vidare österut mot Söderarms Skärgård där vi hittar natthamn invid Yttre Hamnskär eller Stor-Högskär beroende på vindriktning. Även här är Améen och Hydrographica värdefulla guider.
Tall Ship Race
Påföljande dag upplöses eskadern. Men de som önskar segla över till Åland för att ta del av sommarens Sail Åland i Mariehamn har här ett riktigt bra utgångsläge. En mer spontan ”Ålands-eskader” kan sen formas för överseglingen. Utgångsläget är gott och sträckan över till Mariehamn är ca 30 Nm. Vi hoppas kunna ordna goda kajplatser vid Åländska Segelsällskapets, ÅSS, bryggor i Västerhamn för våra SYS-jakter.

EskaderPlan2021

Precis som förra året så tar vi stor hänsyn till gällande Corona-restriktioner när vi ses i hamnar och på bryggor!
Anmälan mailas HIT!

Hör av er senast 8 juli

med namn på båt och besättning och ange även om ni avser att segla med över till Åland. Vi har avlägsnat begränsningen på 20 båtar! Det brukar gå bra att ligga flera båtar utanpå varann och när alla hjälper till kan vi nog klämma oss in i hamnarna ändå!

Vi ses i sommar under segel!
Ulf & Pelle