Carousel

Carouselle_600

Carousel (OR S96) byggdes år 1969 på Rosättra Båtvarv och blev varvets sista träbåtsbygge. Huvudkonstruktör är Arvid Laurin medan Carl Frostell ritade överbyggnaden. Carousel och Gullmar VII, är två av Laurins experimentbåtar och de skiljer sig från kostrarna bl a genom sina negativa platta akterspeglar. De är båda påfallande sinnrika, snabba och sjövärdiga. Frostell ägde Carousel till år 1975 då Helene och Staffan Sandler blev hennes nya ägare. Carousel var då riggad med glasfibermaster från Oscar Plym och segel från Örtengrens. Hon var lackad mörkgrön – Forest green. Bordläggningen är av afrikansk 20 – 22 mm mahogny ur en och samma stock. Övriga träslag är gran, polsk och svensk ek, Oregon pine och mahognyplywood. Totala vikten är 4 100 kg, varav köl och mellanläggsplatta utgör 1997 kg.

Fram till år 1992 seglades Carousel oförändrad, för att därefter tas upp för en viloperiod och år 1999 påbörjades ett revisionsarbete. Sittbrunnen i teak byttes ut och nya väggar och golv monterades. Byte av motor och transmission skedde samtidigt och en Volvo Penta MD7 installerades. Renslipning av friborden inleddes även och från år 2003 har Carousel varit mahognyren.

År 2008/9 slutfördes revisionen på Rosättra Varv i och med att Carousel fick nya master (Seldén) i aluminium, rigg (Benns) och delvis nya segel (Saltsjöbadssegel). Carousel fick samtidigt fler ägare.

Båtdata

Ägare Staffan Sandler
Anrop 070 75 74 212
Båttyp Havskryssare
Byggnadsår 1969
Konstruktör Arvid Laurin
Varv Rosättra
Ort Norrtälje
Löa 10,36 m
Lwl 8,9 m
Bredd 2,44 m
Djupgående 1,58 m
Deplacement 4,1 ton
Material i skrov Afrikansk mahogny
Däck Valdäck
Riggtyp Ketch
Segelyta(stor+fock) 45,8 kvm
Tecken i seglet OR S96
Motor Volvo Penta MD7
Sommarhamn Furusund och Svartlöga
Vinterplats Uppsala