Asagao

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Asagao konstruerades av Johan Anker år 1908 på uppdrag av Carl Ruben (senare Dugdale), Köpenhamn. Ruben vann med Asagao bland annat Tornöpokalen samt hederspris (Silverdjonken) vid Kieler Woche 1909.

Under första världskriget var hon registrerad i Kiel, Tyskland under namnen Hummel samt Ultra. År 1918 kom hon till Sverige och första registrerade ägare är assuransdirektör Nils Philipsson, Göteborg. Genom kommendörkapten G. L. Brodin skänktes hon 1919 till Flottan vid Karlskrona Örlogsstation. Enligt gåvobrevet ”för att gifva sjöofficerarna, vilka ofta under sin tjänstgöring ombord icke äro i tillfälle till segling ökade möjligheter därtill”.

Under de följande 40 åren utnyttjades Ultra för officerarnas rekreationssegling och hade under sommarhalvåren två värnpliktiga gastar påmönstrade. 1959 utrangerades hon och skänktes till Karlskrona Scoutkår vilka seglade henne i cirka tio år innan hon övergick i privat ägo.

Då Asagao är konstruerad enligt den gamla R-regeln från 1906 är hon jämfört med senare R8:or betydligt mindre, kortare och grundare samt med en förhållandevis platt och bred akter. Ursprungligen fördes en kutterrigg med gaffelsegel om ca 100 kvm.

Asagao är nu renoverad till toppskick. Bl.a. har hon har fått ny kölplanka med rostfria kölbultar, ny roderstäv, häcktimmer och akterspegel, nytt döträ samt epoxilaminerad yttre och inre förstäv, nya basade spant samt ca hälften av de vuxna utbytta mot laminerade. Skrovet har fått ny bordläggning där behövligt , dvs. ca 40 procent, samt nåtlimmats. Vidare är samtliga skruv och nitförband utbytta mot rostfritt och originalbottenstockarna blästrade/galvade. Dessutom nya balkvägare, däcksbalkar/karvlar pinedäck, ruff, sittbrunn, motor och inredning.

En ny gaffelrigg med ställ om ca 85 kvm är numera tillbaka enligt tidstypiskt snitt.

Båtdata

Ägare Kjell Levihn
Anrop 070-895 86 24
Båttyp R8
Byggnadsår 1908
Konstruktör Johan Anker
Varv Anker & Jensen
Ort Asker, Norge
Löa 12,04 m
Lwl 7,93 m
Bredd 2,44 m
Djupgående 1,55 m
Deplacement 6 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Oregon pine
Riggtyp Gaffel
Segelyta(stor+fock) 85 kvm
Tecken i seglet H1
Motor Ja
Sommarhamn
Vinterplats