Tanja

Tanja_webb

Lennart Andersson fann Tanja 1970 där hon låg övergiven på Bällsta Segelsällskap. Då hade hon stått på land ett par år. Förre ägaren hade haft gott uppsåt då han började renovera henne men krafterna hade sinat och visionen bleknat. När BSS skulle byta sida om ån såg det ut som om hon skulle sluta sina dagar som brasa. Lennart köpte det tomma skrovet med bara några däcksbalkar. Aktern var avsågad och klipperstäven nerhyvlad men skrovet hade klarat sig någorlunda bra. Bland annat är kölplankan fort-farande helt frisk, troligen på grund av den blysula som skiljer trä från järnköl. Kanske en rest från striden om järn- eller blyköl som konstruktören John Enberg fick utkämpa.

Det första projektet var att täta skrovet med gasbinda och tätningsmedel. Därefter sjösattes hon. För att överleva måste ju båten följa med BSS till andra sidan ån. Från oktober det året la Lennart ner cirka 1500 timmar på Tanja. Målet var att få henne seglingsduglig till sommaren.

Vid köpet var det dock båtens ursprung okänt så renoveringen har inte skett efter originalritningen. Istället mättes skrovet upp och Lennart byggde några modeller för att pröva sig fram till en tidstypisk utformning av bland annat aktern och ruffen. Det som återstod av den gamla ruffen var bronsstängerna från den gamla skylighten och den gamla ruffluckan. Riktigt nöjd är Lennart dock inte med aktern som han tycker känns ”stum”, det vill säga den fullföljer inte skrovets linjer som på originalritningen.

1971 firade Tanja sitt 75-årsjubileum. Hon sjösattes med nylagt däck, ny ruff och nytt bogspröt. Sedan dess har Tanja successivt renoverats, hela tiden så att hon kunnat segla på somrarna. Den andra säsongen hade hon åter sin gracila klipperprofil, sedan byttes ca 3 m sambord på vardera sida och några andra bord. En meter av förstäven har också bytts ut eftersom den var förstörd av ett rostigt stävbeslag. Framtida projekt är ett nytt roder, ny hjärtstock, nya bottenstockar och en ny gaffelrigg.

Tanja, eller Kryss som hon ursprungligen hette, ritades som lottbåt för KSSS. Förste ägare var Richard Gustafsson, riksdagsman, författare och redaktör.

Tanja/Kryss finns beskriven i Till Rors 1951, nr 8. Artikeln är återgiven i boken om Erik Salander, ”Mina och andras drömbåtar”.

Båtdata

Ägare Lennart Andersson
Anrop 070-453 98 84
Båttyp Klipperstävad kutter
Byggnadsår 1896
Konstruktör John Enberg
Varv Mälarvarvet
Ort Stockholm
Löa 9,7 m
Lwl 6,32 m
Bredd 2 m
Djupgående 1,4 m
Deplacement 2,7 ton
Material i skrov Furu
Däck Målad plywood
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 30 kvm
Tecken i seglet
Motor Färe Göta, 5 hkr
Sommarhamn Kyrkhamn, Hässelby
Vinterplats Kyrkhamn, Hässelby