Kerma

Kerma-webb

Erik Salanders stora framgångar med flera uppmärksammade och segerrika 40:or, 55:or och inte minst 75:an Ila 1917, gjorde att han fick uppdraget att konstruera två stycken 95:or till kappseglingssäsongen 1918. Både Kerma (S1) och Regina (S3) byggdes på Stockholms Motorbåtsvarv och hade skrov av furu. Kerma blev framgångsrik på kappseglingsbanorna redan på den tiden och slog ofta sina större medsystrar (120:or och 150:or). Kerma var Salanders första 95:a och hette ursprungligen Gerdny. Beställare var Georg Wrange som efter två år beställde en ny 95:a av Erik Salander som övertog namnet Gerdny vilket hon innehar även i dag.

Efter ett flertal ombyggnader av kölpartiet under årtiondena, hade tiden för en genomgripande renovering infunnit sig 1975. Efter segern i The Scandal Beauty Trophy Race på Riddarfjärden togs hon upp och låg sen uppe 1976 och kom i sjön igen 1977. Renoveringen genomfördes av Thomas Larsson och Harry Johans som alltså fick ett genrep tio år före den uppmärksammade återuppbyggnaden av SK 150 Beatrice Aurore. Arbetena innebar att Kerma fick ny blyköl, nytt dödträ, ny botten, nytt roder av rostfritt stål, nya stävar med en extra innerförstäv samt en kraftig mastfotskonstruktion av stål. Hon fick även en ändamålsenlig sittbrunn med en separat skotbrunn. Vid renoveringen 1975-1977 blev Kermas inredning inte helt komplett, vilket åtgärdats av Thomas Larsson till säsongen 1997.

I en styv kuling på Nämndöfjärden den 6 november 1981 bröt Kerma masten, som var av trä och byggd 1939. Det var naturligtvis ett äventyr i sig att reda ut den situationen. Det avlöpte dock lyckligt och resulterade i att Kerma fick en ny mast av glasfiber. Den tillverkades hos Havsbåtar i Hallstavik (som också byggde Swedish Entry, den första svenska Whitbreadbåten) med hjälp av den så kallade Plymmetoden. Masten har fungerat perfekt. Den är skräddarsydd för båten och är både stark och trimbar. Det senaste storseglet har genomgående lattor som efter en del inledande problem fungerar bra. Allt detta samt den nya kölen från 1977 gör att Kerma fungerar utmärkt vid segling, vilket också avspeglat sig i kappseglingsprotokollen. Första plats 2008 vid NSS segling Nynäshamn – Visby samt Stockholms Yachtclubs distanssegling Kräftköret.

Kerma har även fått en ny dieselmotor på 27 hk vid hennes 70-års jubileum 1988. Båten seglas minst 2000 distansminuter per säsong. Sommartid har långseglingar företagits till bland annat västkusten, sydkusten och Finland.

Båtdata

Ägare Claes Ahlin
Anrop 070-556 32 00
Båttyp SK95
Byggnadsår 1918
Konstruktör Erik Salander
Varv Stockholms Motorbåtsvarv
Ort Stockholm
Löa 18,79 m
Lwl 12,5 m
Bredd 2,85 m
Djupgående 2,6 m
Deplacement 10,5 ton
Material i skrov Furu
Däck Oregon pine
Riggtyp Slup
Segelyta(stor+fock) 95 kvm
Tecken i seglet 95 S1
Motor Yanmar 27 hk
Sommarhamn Saltsjöbaden
Vinterplats Bullandö