Hermione

Hermione
Båten är byggd som en Östersjö 10:a och sedan inmätt som en H10. Beställaren Gösta Steinwall önskade en snabb, havsgående, skärgårdskryssarlik, bekväm båt och konstruktören är Lage Eklund.

Christer Steinwall var nästa ägare fram till 1979 då Fritz Alvan tog över till våren 2005. Hon är byggd i afrikansk mahogny med ekspant och var tredje spant järn. Däcket är i teak. Motorn är utbytt till en Perkins på 29 hkr. Nästan allt i originalskick och väl underhållet.

Renskrapad våren 2006. Nya segel och fullfock samt omnåtning av teakdäcket våren 2007 samt viss uppfräschning inombords.

Båtdata

Ägare Catarina Delham Lars Dellham
Anrop 0709718939
Båttyp Ö10
Byggnadsår 1950
Konstruktör Lage Eklund
Varv Snesslingeberg
Ort Östhammar
Löa 12,25 m
Lwl 0 m
Bredd 2,65 m
Djupgående 1,65 m
Deplacement 5,5 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Teak
Riggtyp Bermuda (7/8)
Segelyta(stor+fock) 55 kvm
Tecken i seglet Ö10, S8
Motor Perkins 29 hk
Sommarhamn Nävekvarn
Vinterplats Nyköping