Libertine

Libertine - Ljungströmkryssare

Libertine är en klassisk Ljungströmkryssare med cirkelbågeskrov, konvext däck och rullmast.

Den tidiga historien är okänd. Varvsföreståndaren för Margretelundsvarvet i Stockholm erhöll henne som betalning för utebliven varvsavgift någon gång i slutet av 70-talet eller början av 80-talet. När varvsföreståndare sålde Libertine vidare 1983 så fanns en lanternhållare i mässing med inskriptionen ”Anders S/Langlet Navigationssällskapet” ombord.

Under den tid vi känner till så har Libertine haft tre ägare och hemmahamn har varit i Gävle, Herräng, Arholma och sedan 1997 i Uppsala.

Båtdata

Ägare Annika Ahlstedt
Anrop 070-424 67 45
Båttyp Ljungströmkryssare
Byggnadsår
Konstruktör Fredrik Ljungström
Varv
Ort
Löa 6,7 m
Lwl m
Bredd 2,05 m
Djupgående 1,05 m
Deplacement 0,9 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Plywood
Riggtyp Ljungströms
Segelyta(stor+fock) 2×18 kvm
Tecken i seglet
Motor
Sommarhamn Skarholmen, Uppsala
Vinterplats Flottsund, Uppsala