Dopping

Dopping-webb

Flory 2 (numera Dopping) byggdes åt Harald Andersson, Stockholm, på Kalle Johanssons legendariska varv i Norrtälje. Här föddes också den första Tumlaren, S-1 Aibe, som finns upptagen hos SYS.
Harald Andersson var mätningsman på Segelsällskapet Brunnsviken, där Flory 2 blev inregistrerad. Andersson var således såväl beställare som mätningsansvarig – en intressant ansvarsfördelning.

Originalmätbevis undertecknat av Bengt Kinde finnes. Kinde initierade klassen med den första beställningen till Reimers, och Doppings mätbevis har nummer 6 prydligt inskrivet.

Doppings övriga historia är inte dokumenterad än, men jag försöker sammanställa en ägarlista så gott det går. Hon har varit en älskad båt som skötts på bästa sätt. I stort sett hela båten är original. Dock förefaller hon under en period ha seglat med kanothäck och invändigt roder. På 90-talet dukades hon om av en kunnig person, vilken även flyttade tillbaka rodret till därför avsedd plats.

Många fina detaljer har bevarats åt den nuvarande, stolte ägaren. Bommen är av rulltyp; längst akterut sitter ett urtag för en bronsvev med vilken bomliket trimmas med millimeterprecision. En bensinmotor som förefaller vara jämnårig med Dopping restaureras för närvarande. Den startas med en stor vev, som en T-Ford. Originalåror och spinnakerbom finns bevarade, liksom ett utsökt krysställ i bomull från Örtengrens segelmakeri; det kan röra sig om de ursprungliga seglen. Dock finns ingen spinnaker, vilken jag med stor möda försöker hitta mått och ritningar på. Under durken finns zinkboxar avsedda för kylda drycker eller färskvaror (välj själv…!) samt en vacker originallänspump.

Tumlaren är en underbar seglare. Hon är perfekt balanserad och känns säker. Hon seglar jämt med på pappret betydligt snabbare båtar och har ett bra sätt att uppföra sig i sjön.

En renskrapning av allt under vattenlinjen förra vintern gav vid handen, att furukvaliteten är mycket hög. Dock förutses sambordsbyte (suck…) och byte av ett eller två bord på babords sida inom några år. Vidare ses spåren av rodertransplantationen fortfarande, vilket kommer att föranleda åtgärder inom kort.

Båtdata

Ägare Dan Laurin
Anrop 073-509 09 00
Båttyp Tumlare
Byggnadsår 1936
Konstruktör Knud H Reimers
Varv Kalle Johanssons Varv
Ort Norrtälje
Löa 8,3 m
Lwl 6,65 m
Bredd 1,93 m
Djupgående 1,27 m
Deplacement 1,8 ton
Material i skrov Furu på ek/järn
Däck Dukat
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 20 kvm
Tecken i seglet 52
Motor Watermota
Sommarhamn Norra Betsö
Vinterplats Dyvik