Thelma

Thelma-webb

Thelma byggdes ursprungligen för handlaren Thore Örtegren. Från början kappseglades hon efter KSSS:s kubregel med mätetalet 10. Under åren 1907 och 1908 seglade hon som R12:a och har därefter kappseglat som 150 kvm skärgårdskryssare. Under några år på 20-talet ägdes hon av Gunnar Mellgren, en av våra förnämsta konstruktörer.

Jan Falk köpte Thelma 1956 för 500 kr. Hon stod då på botten med vatten ovanför durkarna. Hon hade då Bermudarigg och inget peke. Under somrarna 56-57 långseglade han och familjen, bland annat sönerna Christian (R7 Pontia) och Jan-Peter (Ö12 La Galére), med henne söderut längs hela kusten utan motor till Gotland, Öland, Bornholm, Christians ö bland annat. Sommaren 1958 låg hon på Muskö.

På hösten 1958 köpte Kalle Gyllen Thelma. Hon stod då åter på botten lutande mot en brygga med vattnet en bit upp på däck. Båten har sedan ägts av olika konstellationer inom GYS fram till 80-talet.

Under sju år har Thelma stått utan täckning på en åker utanför Norrtälje. Ägaren hade ett snickeri och planerat en omfattande renovering men fick ryggproblem. 1994 köptes hon av Lars Blume och 1995 gick hon vidare till Ib Bergström och Eyvind Bergström som planerat för en omfattande renovering. Alla stålspant, delar av bordläggningen, däck, ruff och sittbrunn liksom inredningen kommer att bytas. En maskin ska installeras och en ny gaffelrigg tillverkas.

Hittills är alla 120 spanten och 40 bottenstockar bytta till rostfritt. Mellan 60 och 70 m bordläggning bytt, fören lyft 45 cm och aktern 17 cm. Skrovet är nåtlimmat och det nya, konade däcket i oregon pine är färdigt.

Thelma står nu i Gamleby och väntar på att renoveringen ska fortsätta.

Båtdata

Ägare Ib Bergström
Anrop 070-467 41 14
Båttyp Kubregeln
Byggnadsår 1906
Konstruktör Hugo Schubert
Varv Stockholms Båtbyggeri AB
Ort Neglinge, Saltsjöbaden
Löa 15,98 m
Lwl 10,3 m
Bredd 3,42 m
Djupgående 2,42 m
Deplacement 12 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Oregon pine
Riggtyp Gaffel
Segelyta(stor+fock) 150 kvm
Tecken i seglet 150, S4
Motor
Sommarhamn
Vinterplats Träskeppsvarvet, Gamleby