Mazurka

SK75 Mazurka

I ”Kryssare och Kappseglare” av Hans Wahrolén står följande att läsa om Mazurka:
Mazurka är omsorgsfullt byggd – hon finns alltså kvar – och den ursprungliga ägaren, Holtermann, nöjde sig säkert inte med mindre. Han var en central gestalt i dåtidens KSSS och förvärvade smeknamnet ”Pjoltermann”. Däremot tycks Anderson inte ha lyckats helt med konstruktionen. Båten tycks ha varit tänkt att få mätetalet 4,9 eller 5,0 enligt kubregeln, varigenom Mazurka skulle höra till de största kryssarna i klass IV. Men med sin dåvarande flytlinje om 8,29 m och 79,69 m2 segel i gaffelriggen blev mätetalet strax över 5, vilket placerade Mazurka i klass III. Hon hade där att tävla mot båtar med mätetal ända upp till 10, vilket ungefär motsvarar en SK120. Mazurka syntes inte heller på kappseglingsbanan och efter några år riggades hon upp till 84 m2.

När vi köpte Mazurka, vintern 99/00, hade hon legat på land sedan 1989. Hon låg väl täckt och hade klarat åren på land bra. Det hade påbörjats ett byte av fem bord i valvet föröver och fanns naturligtvis en hel del att göra.

Under tiden vi har ägt Mazurka har vi bl.a. bytt kölplanka, roderstäv, några bottenstockar, sambord, x meter bordläggning, monterat en inombordare, gjort om och bytt stående riggen, renoverat masten, bytt inre och yttre förstäv, röstjärn, mastfot, nästan alla stålbottenstockar, 16 stålspant, nåtlimmat botten m.m. m.m.

Sommaren 2014 seglade hon för första gången sedan 2011 och den senaste renoveringen med bl.a. en ny konstruktion för att ta hand om krafterna från rigg och mast har tillsammans med en ny rorsman vid kappseglingarna gett resultat, Vid den första kappseglingen saknade vi två gastar och kom fyra, nästa kappsegling vann vi! Mazurka läcker inte längre dramatiskt mycket när man seglar henne hårt och det friskar i.

Båtdata

Ägare Urban & My Lejerstedt Klang
Anrop 070-680 22 39
Båttyp SK75
Byggnadsår 1906
Konstruktör Albert Anderson
Varv Lövholmsvarvet
Ort Stockholm
Löa 13,70 m
Lwl 9 m
Bredd 2,92 m
Djupgående 1,95 m
Deplacement 6 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Oregon pine
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 75 kvm
Tecken i seglet 75, S26
Motor 21 hk Nanni Diesel
Sommarhamn Mariefred & Trosa
Vinterplats Mariefred