Kitty

Kitty i Mariefred 2018
Kitty byggdes på Åbo Båtvarf 1911, konstruktör var Alfred Mylne. Beställare var ett konsortium under ledning av Gustaf Estlander. Estlander var själv en skicklig konstruktör men R-regeln var ny, därför anlitades Mylne. Kitty seglades av Estlander sommaren 1911, var bland annat över till Tallinn.

Till Olympiaden 1912 i Stockholm köptes Kitty av den svenske bankiren N.E.W. Asp. Med Carl Hellström till rors vann Kitty två raka segrar och tog därmed Sveriges första Olympiska guldmedalj i segling. Kitty startade inte i den tredje seglingen.

Efter det har hon varit med om en hel del. Deltog i Europe Week 1914 i Oslo. Runt 1920 byttes gaffelriggen ut mot en jättehög bermudarigg, klyvarbommen sparades. Förde tre försegel, ballongsegel från toppen. Senare 20-tal riggades hon åter om, fick yawlrigg. Mesanen skotades på en bom som stack långt över aktern. Hon skulle bli snabbaste båten i skärgården. I samma veva fick hon en lång ruff, typ skärgårdskryssare, och sannolikt byttes inredningen ut. Synd, så lämnades ingen originalinredning kvar. Från början var hon flushdäckad.

Ägdes till 1956 av en textilfabrikör Hellman från Norrköping, var stationerad i Arkösund. Upplagd på Hästö båtvarf på vintrarna. Där blev hon också skrotad. Allt som var löst skruvades bort, masterna blev flaggstänger och kölen såldes till USA. Hamnade senare på Holms varv i Gamleby, användes som sommarstuga med sand i kölsvinet och rökröret ut genom masthålet.

Därifrån hamnade hon 1964 hos en färgfabrikant från Fjugesta vid namn Odesten. Han skulle göra Kitty till havskryssare och segla jorden runt. Kapade ändskeppen, gjöt en ny järnköl och satte på en mastheadrigg, som fortfarande är på, lite omändrad. Hans planer gick om intet och Kitty köptes 1968 av fyra studerande gossar från Stockholm. Seglades flitigt på 70-talet, deltog i många regattor.

Andra intressen kom i vägen och Kitty såldes till Göteborg eller Tjörn. Åkte ner med lastbil, för att få masten med kapades den. Nedersta borden byttes ut, oroligt fint virke, som nuvarande ägaren uppskattar. 1988 säljs hon vidare. Kommer tillbaka upp till Stockholm. Nya ägaren märker att underhållet är krävande och sätter en annons i finska Huvudstadsbladet.

Affärandet räcker över ett halvt år, men våren 1991 Seglar Kitty över till Finland. Seglas sommaren 91. Tas upp på hösten och reparationsarbeten inleds. Största orsaken är att däcket är slut. Skrovet får läcka men inte däcket. Överbyggnad och däck rivs. Aktern förlängs ut till originallängd liksom fören. En del bordläggning byts ut, nytt däck läggs. Utgångspunkter har varit gamla mätbrev och en halvmodell med överbyggnader som påstods vara Kitty men som senare bekräftats ej vara det. Originalritningar finns nu. Överbyggnaderna är nu ej som original men stilmässigt lika. Inredningsmässigt finns en hel del att göra, men funktionsduglig.

Sjösättning på nytt år 2000. Har seglats sedan dess alla somrar i finska och svenska vatten. Underhållet sköts av nuvarande ägare, rum för förbättringar finns gott om. Får se vad framtiden för med sig. Hon har i alla fall ett eget hus för vintern, frostfritt. Inget skäl att klaga.

Olympiska spelen 1912. Segling, Kitty 1:sta pris vid Nynäshamn. Fotograf: Th. Modin

Olympiska spelen 1912. Segling, Kitty 1:sta pris vid Nynäshamn.
Fotograf: Th. Modin

Båtdata

Ägare John Fagerholm
Anrop +358-405015925
Båttyp 10mR
Byggnadsår 1911
Konstruktör Alfred Mylne
Varv Åbo Båtvarf
Ort Åbo
Löa 16,20 m
Lwl 10,5 m
Bredd 2,89 m
Djupgående 2,10 m
Deplacement 13 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Teak
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 83 kvm
Tecken i seglet 10, FIN 1
Motor
Sommarhamn Baggö, Ekenäs skärgård
Vinterplats Ekenäs