Kaika

Kaika_600

Båten beställd av Erik Hultmark, som även ritat inredningen och är Östhammars Varvs bygge nr 6.

Under åren som Börje Jonsson ägde båten har däcket bytts, originalet var ribbad teak, sittbrunnsdurk likaså. I samband med det ny fördäckslucka, skylight och doradeboxar. Septiktank och sötvattenkylning har installerats.

Stävarna, som från början var lamellimmade, var bytta från vattenlinjen och upp när Börje Jonsson köpte henne. Han har bytt från blykölen till vattenlinjen i stäven samt lagat styrbords sambord som var sönderfruset. Bräckta bord styrbord låring åtgärdats/fixerats. Spant byttes i samband med detta. Andra spant har limmats om. Bränsletankar har tagits ur och flyttats. Satt ny skena på Plymmasten med kullagrade travare. Rulle på förstaget och en lättare bom för att kunna fortsätta segla ensam.

KaikaBörje Jonsson har varit till sjöhistoriska och fått kopior på de ritningar som fanns där, utöver den inredningsritning som han erhöll vid köpet från Erik Hultmark. Han har inte kunnat få fram om det finns någon mer koster som är byggd efter samma ritning.

Hultmark med familj seglade till England och Frankrike, själv har Börje Jonsson kuskat runt i Roslagsskärgården och en bit upp på Norrlandskusten.

Båtdata

Ägare Jim Johansson
Anrop 073-8308302
Båttyp Laurinkoster
Byggnadsår 1964
Konstruktör Arvid Laurin
Varv Östhammars Varv
Ort Östhammar
Löa 10,2 m
Lwl 9,1 m
Bredd 3 m
Djupgående 1,75 m
Deplacement 6,5 ton
Material i skrov Mahogny
Däck Oregon pine och mahogny
Riggtyp Bermuda (masthead)
Segelyta(stor+fock) 52 kvm
Tecken i seglet H7, S56
Motor VP 2002
Sommarhamn Rosättra
Vinterplats Rosättra