Gandul

Gandul_2019_600

Axel Nygren ritade Gandul för KSSS och hon byggdes av August Plym på Stockholms Båtbyggeri (SBB) på Liljeholmen. Det var KSSS tredje lottbåt och är den äldsta som seglar i dag. Gandul byggdes, liksom sin något större systerbåt La Gitana, för kappsegling under “kubregeln”, vilken var en av många kappseglingsregler som “straffade” vattenlinjelängd, därav de enorma överhängen i stäv och akter som ökade vattenlinjelängden, och därmed farten vid segling och då speciellt när båten kränger. Så föddes våra “kryssare” enligt amerikansk förebild. (ref. Herreshoff med Gloriana).

Claes Berglund fann Gandul 1986 i Siljan där hon kappseglade framgångsrikt i ”Mashavet Runt”. Hon fick nu komma tillbaka till Saltsjön och hemmavattnen i Stora Värtan innanför Lidingö. Gandul blev mest en långfärdsbåt. Hon är styv och kräver god vind. Från början var Gandul gaffelriggad, men blev, som de flesta kryssare, på 30-talet omriggad till Bermudarigg. Dock genom att använda originalmasten i trä som var relativt kort, med relativt liten segelyta som resultat.
Ägarhistorien är väl dokumenterad och Gandul var bl.a. i Saltsjöbadens Sjöscoutkårs ägo på 50-talet.

Båten har genomgått en omfattande skrovrenovering med sju år på land, mycket tack vare omfattande ideellt arbete. Bl.a. har samtliga järnspant och mellanliggande askspant bytts ut. Tusentals timmar av eget arbete har investerats och ändå har det inneburit hundratusentals kronor i material och varvstjänster. Dock är 90 procent av bordläggningen original tack vare mäster Plyms kunskap och val av virke! Samtidigt har sittbrunn och överbyggnad återställts till ursprungslayout enligt originalritningen med separat rorsmansbrunn.

Sommaren 2022 tog Utbildningsrederiet över Gandul som under vintern renoverats – och ställts ut på båtmässan i Göteborg – med målet att åter komma i sjön till sommaren 2023.

Gandul-webbFotograf Jorma Rautapää

Båtdata

Ägare Susanne Carlsdotter/föreningen Vi håller oss flytande
Anrop 0707509973
Båttyp Kubregeln
Byggnadsår 1895
Konstruktör Axel Nygren
Varv Stockholms Båtbyggeri
Ort Liljeholmen
Löa 11,2 m
Lwl 7,5 m
Bredd 2,2 m
Djupgående 1,5 m
Deplacement 4 ton
Material i skrov Furu
Däck Duk
Riggtyp Bermuda
Segelyta(stor+fock) 40 kvm
Tecken i seglet
Motor
Sommarhamn
Vinterplats Utbildningsrederiet, Göteborg