Svanehvit

Scanehvit-webb
Svanehvit byggdes som långfärdskutter och hon har alltid varit yawlriggad. Ursprungligen med gaffel på båda masterna. Beställare var Löjtnant Carl Silfverling i Oskarshamn som gav jakten namnet Svanehvit. Hon har även burit andra namn under olika perioder bl. a. ägde en grosshandlare A. R. Bildt henne på 10-talet och döpte om henne till Blanceflor.

Svanehvit är byggd innan Skärgårdskryssarregeln men lär ha varit inmätt som SK 75 när regeln var ung. Större delen av Svanehvits historia är dock okänd. Alla tips om hennes historia mottages gärna!

Föregående ägare köpte Svanehvit 1993. Efter det har omfattande renoverings och kompletteringsarbete utförts. En helt ny mahognyinredning i klassisk stil, ny sittbrunn, ny motorinstallation och mycket mer därtill.

Lagom till Svanehvits hundraårsjubileum 2004 förärades hon med en helt ny mahognyruff med sittbrunnssarg, renoverat däck med ny brädgång, ny akterlucka. Detta har bland annat medfört att båten är helt tät under däck från regn och överspolande sjö.

Alla beslag byts successivt ut mot snyggare och/eller bättre för att bättre passa båten. Det gäller även de  kullagrade träblocken till all löpande tåg. Allt gjordes av tidigare ägaren.

Sammantaget är Svanehvit i mycket gott skick.

Ägarlängd
1904-1907 Löjtnant C. Silfverling
1910 Grosshandlare A. R. Bildt
1922-1939 Generaldirektör Per Södermark
1939-1945 William Blanche
1949-1951 G. Liljeblad
60-talet Vaxholms scoutkår
80-talet Oswald Ginzel
1990- Jan Oseruff
1993 Patrik Jansson
1993 Kjell Eldered
2018 Håkan Visén och Ann Bengtsson

 

Båtdata

Ägare Håkan Visén och Ann Bengtsson
Anrop 070-200 78 68
Båttyp SK75
Byggnadsår 1904
Konstruktör Albert Anderson
Varv Landskrona
Ort Landskrona
Löa 11,5 m
Lwl 7,4 m
Bredd 2,8 m
Djupgående 1,6 m
Deplacement 5,5 ton
Material i skrov Furu
Däck
Riggtyp Yawl
Segelyta(stor+fock) 75 kvm
Tecken i seglet S6873
Motor Diesel 17 hk
Sommarhamn Gryt
Vinterplats Gryt