Vinnare av vandringspriset  Förtjänstfulla Insatser är Thomas Larsson

Thomas Larsson har genom åren alltid varit en kunskapsbas som SYS-medlemmar har kunnat vända sig till gällande renoveringar och övriga frågor runt klassiska båtar. Thomas har på ett frikostigt sätt varit behjälplig och finns alltid med vid evenemang och kappseglingar där han delar med sig av sitt stora kunnande. För flera år sedan skrev Thomas en omfattande bok som har varit till stor hjälp i medlemmars renoveringsarbete. För många medlemmar är Thomas klippan som vi lutar oss emot när vi känner oss osäkra på t ex en renoveringsfråga. Thomas tar sig tid och hjälper till. Sedan många är driver Thomas tillsammans med Jonas Lorensson Yachtsnickeriet där flera SYS-medlemmar fått bra hjälp med sina båtar. Listan är lång på de medlemsbåtar som de arbetat med och några av de senaste är Falken, Ala-Ala, Alca, Josephine m fl. Vid ett flertal tillfällen har Yachtsnickeriet bjudit in SYS till studiebesök och visat upp pågående arbeten. Det senaste studiebesöket har gällt renoveringen av havskryssaren Circe.

TL
 Thomas Larsson och Jonas Lorensson i Winnie

 

Årets Klassikerseglare 2019 är Hans Himbert


Hans Himbert förlorade nästan sin båt Lovisa under dramatiska omständigheter men hade ork, kurage och uthållighet att både se till att hon bärgades och nu genomgår ett omfattande återställande i huvudsak genom eget arbete. Här krävs kunskap och en stor portion tillförsikt!

hundraårspuff

 

 

 

 

 

Hans Himbert i Lovisa