Sniggel Snuggel

Sniggel-Snuggel_600
Sniggel Snuggel ritade 1916 och byggdes åt direktör Westerberg i Göteborg. Hon sjösattes år 1917 och är den första 22:an med kanothäck. Det lär finnas en systerbåt som byggdes året efter. Bägge är ritade av Tore Herlin.

Fyra herrar från Lund köpte båten år 2009 då den stod övergiven i en lada. De har lagt ca 3000 timmar på att renovera henne. Stålspant är utbytta liksom andra spant, de har även bytt ut mängder av skruv i däck och fribord.

Sniggel Snuggel kommer åter till kappsegling år 2020 och inte minst 100 årsregattan i Nynäshamn.

Mer om båten och de 3000 timmar som de tidigare ägarna lagt ned finns här (länk).

Sniggel_ritning

Ägarlängd
P.O Westerberg, Gösta Lundqvist     -1923
Paul Dahlerus     -1964
Christer Hägg     1964-1967
Claes Ekman     1967-1972
Finn Nyebölle     1972-1979
Jan Svensson     1979-2004
Joel Svensson     2004-2009
Erik Häggsgård, Christian Svensson, Emil Nordlindh, Daniel Parknäs Örnfelt     2009-2019
Per Landin m.fl. 2019-

 

Båtdata

Ägare Per Landin, m.fl.
Anrop 0763-27 16 70, +39 328 967448000
Båttyp B22
Byggnadsår 1917
Konstruktör Tore Herlin
Varv Lundin och Johanssons Båtvarv
Ort Göteborg
Löa 8,37 m
Lwl 6,25 m
Bredd 1,7 m
Djupgående 1,18 m
Deplacement ton
Material i skrov Hondurasmahogny
Däck Hondurasmahogny
Riggtyp Bemuda
Segelyta(stor+fock) 22 kvm
Tecken i seglet 22, S27
Motor
Sommarhamn
Vinterplats