Gunlög

Gunlög-webb

Citat av Erik Salander (båtkonstruktör och journalist):
”Gunlög är en snabb variant till Alca. Längre bredare, fylligare och flatare, med lättare skrov, mindre barlast och mera segel är Gunlög en förnäm parallell till den berömda Alca, som hon ibland besegrade i hårt väder och sjö. Inte så jämn som denna, kan hon dock räknas till Axel Nygrens mest lyckade skapelser”.

Båten beställdes av Fabrikör Eric Berglöf, Stockholm och hade från början 106,7 kvm segelyta. Efter sjösättning kompletterades kölen med en extra planka om 140 mm ovanför blykölen för att förbättra kryssningsförmågan.

Gunlög har renoverats i Danmark av ”Gunlögs Bevarelse” från år 2000 där ny motor, skrov och däck renoverats. Arbetet avslutades 2012 då monterades nya master och Gunlög ändrades från slup- till yawlriggad varvid segelytan ökades från blygsamma 65 kvm till 95 kvm. Arbetet har i huvudsak utförts av Jens Christensen, Bent Störup och Markus Bjarnason.

Gunlög är fornnordiska och betyder ”vigd till strid”.

Ägarlängd:
Fabrikör Eric Berglöf Stockholm 1896
Friherre Blixen-Finecke Näsbyholm 1897
Konsul Percy Tham Oxelösund 1904
Direktör M. Liljewalch Stockholm 1905
Sigurd Hedensjö Skellefteå 1939
Erik V. Åström Skellefteå 1943
F. Killander Stockholm 1962
Wahlberg Stockholm 1964
J. Nylöf Stockholm 1969
P. Sandahl 1978
Jan Essein, Christer Virgin Stockholm 1981
Rolf M. Hartmann Tyskland 1988
Maria B. Homm Flensburg 1993
Blindes Sejlklubb Svendborg 1999
Familjen Kyllenbeck Västervik 2013

Båtdata

Ägare Familjen Kyllenbeck
Anrop 070 7157079
Båttyp SK95
Byggnadsår 1896
Konstruktör Axel Nygren
Varv Stockholms Båtbyggeri
Ort Liljeholmen
Löa 14,39 m
Lwl 9,15 m
Bredd 2,94 m
Djupgående 2,0 m
Deplacement 8,5 ton
Material i skrov Mahogny
Däck
Riggtyp Yawl
Segelyta(stor+fock) 95 kvm
Tecken i seglet
Motor Yanmar 29 hk
Sommarhamn Västervik, Notudden
Vinterplats Västerviks varv