Eol

EOL-webb

Eol är byggd för apotekare Gillis Gullbransson. Han ägde vintern 1895/96 en äldre jakt som också bar namnet Eol, vilket betyder vind på grekiska. Vid en grundligare reparation befanns hon vara allt för skral, varför man gjorde en brasa av den äldre båten.

Hon är ritad enligt tidens ideal med djup, V-formad mittsektion och elegant utfallande för- och akterskepp. Materialdimensionerna är emellertid betydligt grövre än de senare skärgårdskryssarna.

Det handikappsystem som användes 1896 var Dixon Kemps kubregel. Den föreskriver inga scantlings utan mätetalet utgörs enbart av längden i vattenlinjen multiplicerad med segelarean och dividerad med 131. Eol fick mätetalet 4.8 enligt kubregeln.

1921 mättes hon in som 75:a och 1923 byttes gaffelriggen ut mot en modernare Bermudarigg.

I mitten på 40-talet brandskadades båten invändigt när den var upplagd för vinterförvaring. Delar av inredningen förstördes men den ersattes med likartad inredning av enklare snitt.

Eol har aldrig drabbats av den vanvård som varit de flesta större jakters öde. Mellan åren 1922 och 1984 vinterförvarades hon på Väddö Backa varv. Inte heller har hon kappseglats hårt, vilket brukar slita. Det gör att hon fortfarande till största delen är i originalskick.

Båten genomgick en genomgripande renovering vintern 2000/2001. Dåvarande ägaren Christan Bernström lade ner cirka 2000 timmar och två båtsnickare ytterligare 700 timmar på att lägga ett nytt däck i Oregon pine. Däcket är massivt och konat, precis som originalet. Alla däcksbalkar utom fyra stycken vid sittbrunnen byttes liksom fyra meter av balkvägaren. Träspanten runt masten har bytts till rostfria.

Dessutom byttes cirka 45 meter av bordläggning, bland annat den översta bordgången. Alla spant i aktern fram till akterluckan byttes liksom häckträet. Båten fick också en ny akterspegel i mahogny. Ruffen har fanerats om på både in- och utsida.

I samband med däcksbytet riktades båten, aktern höjdes 26 mm och fören 40 mm. Hon fick också ny hjärtstock och roder i rostfritt stål.

Det blev ingen segling sommaren 2001 eftersom masten visade sig vara dålig. Det hade gått in fukt varför den mjuknat och limfogen från en tidigare renovering släppt.

En ny mast med samma mått som den gamla tillverkades vintern 2001 av Getteröns riggarverkstad utanför Varberg. Den nya masten har dock försett med fiol i toppen men vanten ligger i sling runt masten precis som förut. Tanken är att man någorlunda enkelt ska kunna konvertera den till en gaffelrigg.

Vid däcksrenoveringen byggdes pentryt om och gasolköket är ersatt av ett spritkök. Eol har förekommit i en annons för just Origo spritkök. Dessutom plockades inredningen midskepps bort. Den har delvis återställts men fortfarande återstår en hel del arbete. På tur att åtgärda är också rufftaket.

Det finns en halvmodell av Eol på Sjöhistoriska museet.

Båtdata

Ägare Fredrik Eriksson
Anrop 0727401560
Båttyp Kubregeln
Byggnadsår 1896
Konstruktör Albert Anderson
Varv Stockholms Båtbyggeri AB
Ort Liljeholmen, Stockholm
Löa 14,20 m
Lwl 8,85 m
Bredd 2,72 m
Djupgående 1,85 m
Deplacement 6,98 ton
Material i skrov Furu
Däck Oregon pine
Riggtyp Gaffelrigg (kutter)
Segelyta(stor+fock) 71 kvm
Tecken i seglet
Motor Yanmar Diesel 20 hk
Sommarhamn Viggbyholm
Vinterplats Viggbyholm